Header Ads

Ν.Ευαγγέλου: Αναδεικνύεται ο νέος ρόλος της Αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό του ΕΣΠΑ

Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η χθεσινή συνεδρίαση του προεδρείου της επιτροπής
ΕΣΠΑ της ΚΕΔΕ, η οποία επιστρέφει στους κανονικούς της ρυθμούς προκειμένου να συζητήσει σημαντικά θέματα για τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διάρκεια της επόμενης προγραμματικής περιόδου.
Στην χθεσινή πρώτη μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της επιτροπής, συζητήθηκαν ακόμη το Μνημόνιο Συνεργασίας ΚΕΔΕ – ΕΕΤΑΑ για την υποστήριξη της ΚΕΔΕ και των Δήμων για την ερχόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 αλλά και η Συνεργασία Επιτροπής ΕΣΠΑ και Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης.

                        Προγραμματική Περίοδος 2021-2027

Προβλεπόμενος προϋπολογισμός Πολιτικής Συνοχής για την Ελλάδα
Οι πόροι της Πολιτικής Συνοχής για την Ελλάδα για την περίοδο 2021–2027, σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέρχονται στα 19,2 δισ. ευρώ (τιμές 2018) έναντι 17,8 δισ. ευρώ (τιμές 2018) για το 2014–2020, δηλαδή αύξηση κατά 8%. Οι πόροι που θα κατανεμηθούν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι περίπου 10 δισ. ευρώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 5 δισ. ευρώ, στο Ταμείο Συνοχής 3,5 δισ. ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 106 εκ. ευρώ.
Στους πόρους αυτούς θα πρέπει να προσμετρηθούν και 294 εκ. ευρώ τα οποία κατανέμονται στη χώρα μέσω του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης για την στήριξη της ενεργειακής μετάβασης της χώρας ενώ δεν προσμετρούνται οι πόροι για την Αγροτική Ανάπτυξη και την Αλιεία.

Βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες
Εκτιμάται ότι στο νέο ΕΣΠΑ, ακολουθώντας και την κανονιστικά προβλεπόμενη θεματική συγκέντρωση των πόρων, το 35% των πόρων του ΕΤΠΑ, δηλαδή βάσει των παραπάνω εκτιμήσεων 3,5 δισ. ευρώ Κοινοτικής Συνδρομής ή περίπου 5 δισ. ευρώ δημόσια δαπάνη, θα διατεθούν για δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας, την ψηφιακή και βιομηχανική μετάβαση, την ανάπτυξη της καινοτομίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Στόχος Πολιτικής 1). Για την υλοποίηση των παραπάνω προβλέπεται να αξιοποιηθούν μεταξύ των άλλων τα χρηματοδοτικά εργαλεία και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
Εκτιμάται επίσης ότι το 30% των πόρων του ΕΤΠΑ, δηλαδή 3 δισ. ευρώ Κοινοτικής Συνδρομής ή 4 δισ. ευρώ δημόσια δαπάνη, θα διατεθούν για δράσεις που αφορούν στην πράσινη ανάπτυξη και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την εξοικονόμηση και τη μείωση του κόστους ενέργειας σε όλα τα επίπεδα, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την κυκλική οικονομία και την αντιμετώπιση κινδύνων (Στόχος Πολιτικής 2).
Στο πλαίσιο αυτό θα αξιοποιηθούν και πόροι από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης ύψους 294 εκ. ευρώ Κοινοτικής Συνδρομής σύμφωνα με πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα οποία θα προστεθούν επιπλέον από το ΕΣΠΑ κατ’ αναλογία 1 προς 1,5 κατ’ ελάχιστο για τη χρηματοδότηση ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων στις περιοχές που θα επηρεαστούν από την απολιγνιτοποίηση περιοχών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην Αρκαδία.
Προβλέπεται περαιτέρω η ολοκλήρωση και επέκταση μεγάλων έργων μεταφορών στο πλαίσιο των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, καθώς και η επέκταση όπου απαιτείται ευρυζωνικών δικτύων που θα βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής EU2025. Προωθείται επίσης η Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, ειδικότερα για τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας (Στόχος Πολιτικής 3).
Μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+, προβλέπεται να διοχετευθούν περί τα 5 δισ. ευρώ Κοινοτική Συνδρομή ή 7 δισ. ευρώ περίπου δημόσια δαπάνη για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων (Στόχος Πολιτικής 4) και ειδικότερα για τα ακόλουθα:
·         Διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση και υπηρεσίες και προώθηση στην αγορά εργασίας των νέων, μακροχρόνια ανέργων και γυναικών μέσα από την βελτίωση των δεξιοτήτων, ενώ ειδικότερα για την προώθηση της απασχόλησης των νέων θα διατεθεί τουλάχιστον το 10% των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (περί τα 700 εκ ευρώ δημόσια δαπάνη).
·         Αναβάθμιση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, με έμφαση στη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.
·         Προώθηση της κοινωνικής ένταξης ευπαθών ομάδων συμπεριλαμβανομένων των υπηκόων τρίτων χωρών και αντιμετώπιση της ακραίας υλικής στέρησης.
Επιπλέον, τουλάχιστον το 6% των πόρων του ΕΤΠΑ (περίπου 0,8 δισ. ευρώ δημόσια δαπάνη) θα διατεθεί για την ανάπτυξη και αναβάθμιση των πόλεων της χώρας μέσω της υλοποίησης ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Τα δύο ταμεία, ΕΤΠΑ και ΕΚΤ, θα συνδράμουν στην ενίσχυση της ολοκληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής τοπικής ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ασφάλειας, των ορεινών και νησιωτικών περιοχών κατά προτεραιότητα αλλά και των αγροτικών και των παράκτιων περιοχών (Στόχος Πολιτικής 5).
Η διαδικασία κατάρτισης του ΕΣΠΑ ξεκίνησε με την αποστολή της πρώτης Εγκυκλίου το καλοκαίρι του 2019 και συνεχίστηκε με τη διεξαγωγή του Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου στις 17 Ιανουαρίου 2020. Έχουν συγκεντρωθεί οι προτάσεις των αρμοδίων φορέων χάραξης τομεακής και περιφερειακής πολιτικής και των κοινωνικο-οικονομικών εταίρων και συνεχίζεται η διαβούλευση και περαιτέρω εξειδίκευση των στρατηγικών επιλογών. Παράλληλα, με απόφαση του Πρωθυπουργού συστάθηκαν και λειτουργούν τα αρμόδια όργανα σχεδιασμού του ΕΣΠΑ 2021–2027.


Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.