Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020 και ώρα 16:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος ναι μεν διά ζώσης,
αλλά κεκλεισμένων των θυρών με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης πέριξ των εγκαταστάσεων της βιομηχανικής μονάδας «Φάρμα Ελασσόνας» στις Κοινότητες Μεσοχωρίου και Αμουρίου. Εισηγητής Ν. Γάτσας.
2. Παροχή συναίνεσης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μεταφορά των έργων του Δήμου Ελασσόνας από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο για την υπογραφή κάθε απαιτούμενου εγγράφου. Εισηγητής Ν. Γάτσας.
3. Κατ’ αρχήν συζήτηση για την δυνατότητα σύστασης ενεργειακής κοινότητας από τον Δήμο Ελασσόνας σε συνεργασία με φορείς και ιδιώτες. Εισηγητής Ν. Γάτσας.
4. Έγκριση παραχώρησης της χρήσης δημοτικών εκτάσεων – αρχαιολογικών χώρων στις Κοινότητες Πυθίου, Αζώρου και Δολίχης στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών. Εισηγητής Ν. Γάτσας.
5. Έγκριση παράτασης της λειτουργίας του παραρτήματος του νηπιαγωγείου Καλλιθέας στον Οικισμό Καλυβίων λόγω αυξημένου αριθμού νηπίων. Εισηγητής Ν. Γάτσας.
6. Έγκριση πορίσματος της Επιτροπής καθορισμού του μισθώματος για την παράταση της μίσθωσης του «Αναψυκτηρίου» στην Ελασσόνα.Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.
7. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.
8. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.
9. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.
10. Ανακατανομή των πιστώσεων του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ». Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.
11. Αποδοχή και απόδοση της τακτικής χρηματοδότησης μηνός Ιουνίου του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.
12. Ορισμός δικαιούχων Δημοτικών Συμβούλων και καθορισμός της καταβαλλόμενης αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.
13. Σύσταση επιτροπών για την παραλαβή έργων και κλήρωση των Δ.Σ. που θα συμμετέχουν σε αυτές. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.
14. Εξέταση αιτήματος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ευαγγελισμού σχετικά με το έργο «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Ευαγγελισμού». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.
15. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.
16. Γνωμοδότηση για την κατά παρέκκλιση από τους όρους δόμησης επέκταση σταυλικής εγκατάστασης ιδιοκτησίας της κ. Παρθένας Σεμερτζίδου – Γιώτσαστην Κοινότητας Ελασσόνας. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.
17. Γνωμοδότηση για την κατά παρέκκλιση από τους όρους δόμησης ανέγερση νέας κτηνοτροφικής μονάδας ιδιοκτησίας του κ. Αθανασίου Κωσταφάκα στην Κοινότητα Καλλιθέας. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.
18. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα Μαθητείας των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για το σχολικό έτος 2020– 2021. Εισηγητής Ν. Γάτσας.
Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.