Πρόσληψη προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια στο Δήμο Ελασσόνας

Ο Δήμος Ελασσόνας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα  ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2020, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς ενίσχυση του Τμήματος καθαριότητας, αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης του Δήμου Ελασσόνας  για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
20
Δεν απαιτούνται
5
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς:
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο Ελασσόνας (6ης Οκτωβρίου 57, Τ.Κ. 40200, Ελασσόνα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.Πληροφορίες κ. Σ. Τρικάλη (τηλ. επικοινωνίας: 2493350254, 2493350240). 
Προθεσμία κατάθεσης αίτησης: Τρίτη 11-08-2020

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.