Ο.Κ.Π.Α.Π. Ελασσόνας: «Νέος κύκλος αιτήσεων για τα voucher των παιδικών σταθμών»

Νέος κύκλος αιτήσεων ξεκινάει σήμερα Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου και λήγει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 για την ένταξη υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Όπως ενημερώνει τους γονείς νηπίων ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλλεγγύης & Παιδείας (Ο.Κ.Π.Α.Π.) του Δήμου Ελασσόνας το πρόγραμμα επιχορηγεί τα τροφεία των παιδικών σταθμών και τη δαπάνη των οικογενειών για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σε δημοτικούς ή ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. www.eetaa.gr,paidikoi.eetaa.gr. Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων (κωδικών TAXISNET).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 24933-50218, 24933-50227 ή να απευθυνθούν στα γραφεία του οργανισμού (Δημαρχείο Ελασσόνας) για τη συμπλήρωση των αιτήσεων τους.

   Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εργαζόμενοι/ες που
1. είναι υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και των Ο.Τ.Α., με την προϋπόθεση ότι έχουν συνολικό οικογενειακό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα για το φορολογικό έτος 2019, το οποίο δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τις 30.000€ για αιτούντες που έχουν έως δύο παιδιά, 33.000€ για έως τρία παιδιά, 36.000€ για έως τέσσερα παιδιά και 39.000€ από πέντε παιδιά και άνω.
2. είναι μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι δεν δύναται να είναι δικαιούχοι του προγράμματος «Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» λόγω εισοδηματικών κριτηρίων. Συγκεκριμένα, όσοι έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα άνω των 27.000€, το οποίο αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι είναι άνεργοι και άεργοι και όσοι είχαν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την περίοδο 2020 - 2021.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.