Έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας

 Με μοναδικό θέμα τη λήψη νέας απόφασης για την συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με την εταιρεία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» συνεδριάζει εκτάκτως και δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας.

Η σχετική πρόσκληση  αναφέρει τα εξής:

«Σας προσκαλούμε στην έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, την 8η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 09:00 έως 11:00 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση της υπ' αριθμό 190/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης για την συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με την εταιρεία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε» μετά την έφεση με αρ. κατάθεσης 690/2018 της ίδιας εταιρείας και κατόπιν προσκόμισης, σε ορθή επανάληψη, της σχετικής γνωμοδότησης του πληρεξούσιου δικηγόρου. Εισηγητής Ν. Γάτσας

Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλείται εκτάκτως λόγω επικείμενης ψήφισης νομοθετικής ρύθμισης σχετικά με την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Σημείωση:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμό 40/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, (Αρ. Πρωτ.:20930/31-3-2020), οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την ψήφο τους ή και τις απόψεις τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail: isemertzidis@0662.syzefxis.gov.gr), ή fax (2493022310) ή παραδίδοντας διά ζώσης το σχετικό έντυπο εισήγησης – ψηφοφορίας, το αργότερο έως την Πέμπτη 8-10-2020 και ώρα 11:00».

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.