28η Ὀκτωβρίου 1940 Τοῦ Δημήτρη Ι. Παπαδημόπουλου, τ. Ἀντιπεριφερειάρχη τῆς Π.Ε. Λάρισας

 «Αἱ Ἰταλικαὶ στρατιωτικαὶ δυνάμεις προσβάλλουσιν ἀπὸ τῆς 05:30 ὥρας τῆς σήμερον τὰ ἡμέτερα τμήματα προκαλύψεως τῆς Ἑλληνοαλβανικῆς Μεθορίου. Αἱ ἡμέτεραι δυνάμεις ἀμύνονται τοῦ Πατρίου ἐδάφους».

Συγκλονιστικὴ ἡ δωρικὴ λιτότητα τοῦ πρώτου πολεμικοῦ ἀνακοινωθέντος.
Ἡ πολεμικὴ μηχανὴ τοῦ Χίτλερ ἔχει ἀρχίσει ἤδη νὰ κατασπαράσσει τὰ κράτη. Ἡ Αὐστρία προσαρτᾶται, ἡ Πολωνία ὑποκύπτει σὲ 4 μέρες, ἡ Τσεχοσλοβακία γονατίζει, ἡ Δανία, τὸ Βέλγιο, τὸ Λουξεμβοῦργο καταθρυμματίζονται ἐν μιᾷ νυκτί. Ἡ Γαλλία ἀνθίσταται γιὰ λίγες ἡμέρες. Οἱ ὑπόλοιποι λαοὶ παραδίδονται, κατατάσσονται στοὺς συμμάχους τοῦ Ἄξονος ἢ τηροῦν στάση οὐδετερότητας.

Ἡ ἀνθρωπότητα –σχεδὸν ὁλάκερη- αὐτοβούλως ἰσοπεδώνει τὴ φυσιογνωμία της, ποδοπατεῖ τὴν ἀξιοπρέπειά της. Καὶ ἐνῶ τὸ πρόσωπο τῆς γῆς καὶ τὰ χώματα τῶν πατρίδων αἱμόφυρτα σέρνονται μέσα στὴν Ἱστορία, μιὰ χώρα, μιὰ πατρίδα -κατ’ ἐξοχὴν- δὲν ἐπιτρέπει στὴν ὑποταγὴ καὶ τὴ σιωπὴ νὰ διολισθήσουν σὲ ὀκνηρὴ ἀπόδραση ἀπὸ τὸ χρέος: ἡ δική μας πατρίδα!

28η Ὀκτωβρίου 1940: Ἡμερομηνία-ὁρόσημο γιὰ τὴν ἱστορία ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας.

Ἄγρια χαράματα τῆς Δευτέρας, 28ης Ὀκτωβρίου, ἡ Ἱστορία ἀναμένει ἐπιτακτικὰ μιὰ ἀπάντηση: «ΝΑΙ» ἢ «ΟΧΙ»; Ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς ἀναλαμβάνει τὸ βάρος τῆς εὐθύνης, τὴν ὥρα ποὺ τὸ πνεῦμα συντρίβει τὴν ὕλη, ποὺ ἡ ψυχὴ κυριαρχεῖ. Καί, χωρὶς κανέναν ἐνδοιασμό, στὸ τελεσίγραφο τοῦ Γκράτσι καὶ τοῦ Μουσολίνι προφέρει τὸ μεγάλο «ΟΧΙ», ποὺ ἡ ἠχὼ του ἀντηχεῖ διαπεραστικὰ μέσα στὴ νύχτα. Ἡ ἰαχὴ σκίζει σὰν ἀστραπὴ τοὺς λόγγους, τὰ βουνά, τὶς θάλασσες, τὶς πόλεις καὶ τὰ χωριὰ τῆς Ἑλλάδος κι ἕνα νέο «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ» ὀρθώνεται βροντόφωνα.

Οἱ Ἕλληνες ξυπνοῦν. Παραμερίζουν τὰ ὄνειρα. Ἐπιστρατεύουν τὴ μνήμη τῆς Ἱστορίας. Ἀνασυντάσσονται.

Μόνοι μας σχεδόν, ἐνώπιον τοῦ καθήκοντος καὶ τοῦ προορισμοῦ μας, ὑπερβαίνουμε τὴ μοίρα ὁλοκλήρου τῆς γῆς. Ἀνασταίνουμε τὴν ἐλπίδα. Ὡς αἰώνιοι ἔφηβοι καὶ ἀνδρεῖοι, σφραγίζουμε μὲ τὴν ἀπόφασή μας καὶ τὸ αἷμα μας τὶς ἔννοιες τοῦ ἡρωισμοῦ καὶ τῆς Λευτεριᾶς.

Ἅμαξες, τραῖνα, ὑποζύγια, κάρα ἐπιστρατεύονται καὶ μεταφέρουν τὴν Ἑλληνικὴ ψυχὴ στὸ μέτωπο.

Οἱ Εὔζωνοι μὲ τὶς φουστανέλες, οἱ Ἕλληνες στρατιῶτες ὁρμοῦν καὶ νικοῦν. Κι ἄς τοὺς ἔχουν γύρω κυκλώσει οἱ ψυχὲς τῶν νεκρῶν. Οἱ γυναῖκες τῆς Πίνδου, ἂν καὶ ἀδύναμες, καχεκτικὲς καὶ ἐξαντλημένες ἀπὸ τὶς κακουχίες, κουβαλοῦν πυρομαχικὰ στὸ πεδίο τῆς μάχης.

«Οἱ ἥρωες πολεμοῦν σὰν Ἕλληνες» θὰ γράψουν οἱ Ἐφημερίδες τῆς Εὐρώπης. Μικροὶ ἐναντίον μεγάλων καὶ ἐπικρατοῦν. Κερδίζουν χρόνο σὲ ὄφελος τῆς ἀνθρωπότητας καὶ σηματοδοτοῦν καθοριστικὰ τὴν τελικὴ ἔκβαση τοῦ ἀγῶνα. Τὴ νίκη τοῦ Δαυῒδ ἔναντι τοῦ Γολιάθ. Τοῦ δικαίου κατὰ τῆς ἀδικίας. Τὸ ἀκατόρθωτο γίνεται πραγματικότητα. Τὸ πνεῦμα νικᾶ τὴν ὕλη, ἡ ψυχὴ τὴ λογική.

Αὐτὸ εἶναι τὸ φάσμα τῆς οὐσίας τοῦ ’40. Ὅμως τὸ ’40 τὸ κατορθώσαμε χθές. Σήμερα καλούμαστε νὰ τὸ κρίνουμε. Νὰ νοιώσουμε τὶς ἀξιώσεις τῆς Ἱστορίας μας. Τοὺς σύγχρονους κινδύνους, τὴν ὕπαρξή μας, τὸ χρέος μας.

Τώρα ποὺ περνᾶμε μία μεγάλη κρίση, ἠθική, πνευματικὴ καὶ οἰκονομική, τώρα τὸ «ΟΧΙ» γίνεται ἀκόμη πιὸ ἐπίκαιρο. Ἡ 28η Ὀκτωβρίου καὶ τὸ Ἔπος τοῦ ’40 ἀναζητοῦν ἀντιστάθμισμα καὶ δικαίωση στὸ παρόν. Ἔναντι τοῦ Κυπριακοῦ προβλήματος, τοῦ Μακεδονικοῦ ζητήματος, τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ, ἔναντι τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων, ἔναντι τῆς ἐκχώρησης τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας, ἔναντι ὅλων τῶν κρίσιμων θεμάτων, ποὺ ἀναμένουν ἀπάντηση ἀπὸ ἐμᾶς, τοὺς σύγχρονους Ἕλληνες καὶ ἡγέτες μας.

Ἕνα ταπεινωτικὸ «ναὶ» θὰ ψελλίσουμε ἢ τὸ μεγάλο «ΟΧΙ»;..
Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.