Συνεδριάζει δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας

 Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας θα πραγματοποιηθεί (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, την Τρίτη 10 Νοεμβρίου από 12:00 έως 15:00 με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Παραχώρηση γραφείου του Κοινοτικού Καταστήματος Τσαριτσάνης στην κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση "ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ" σύμφωνα με το άρθρο 185 § 2Α ΚΔΚ. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

2. 'Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση "σφαγεία ΒΑΚΡΕΛ" της Κοινότητας Μεσοχωρίου για εγκατάσταση μονάδας βιοαερίου. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

3. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση "σφαγεία ΒΑΚΡΕΛ" της Κοινότητας Μεσοχωρίου για διαμόρφωση χώρου στάθμευσης οχημάτων. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

4. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εντός της κτηματικής περιφέρειας κοινότητας Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου στη θέση "Καυκάκι" για εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ενέργειας με φωτοβολταϊκό σύστημα. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

5. Έγκριση υποβολής πρότασης σημειακής τροποποίησης σχεδίου πόλης Ελασσόνας με αλλαγή τμήματος του Κ.Χ. 216 σε Κ1 Πολεοδομικό Κέντρο και αλλαγή οικοδομήσιμου οικοπέδου στο Ο.Τ. 231Α σε κοινόχρηστο χώρο. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

6. Έγκριση υποβολής αίτησης στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου για τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο Ελασσόνας του οικοπέδου της κεντρικής πλατείας Δομενίκου. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

7. Έγκριση της έκθεσης της Επιτροπής για την καταστροφή – διάθεση άχρηστου ηλεκτρονικού – ηλεκτρολογικού υλικού και εξοπλισμού. Εισηγητής Κ. Τσούρης.

Σημείωση:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμό 40/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, (Αρ. Πρωτ.:20930/31-3-2020), οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την ψήφο τους ή και τις απόψεις τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail: isemertzidis@0662.syzefxis.gov.gr), ή fax (2493022310) ή παραδίδοντας διά ζώσης το σχετικό έντυπο εισηγήσεων – ψηφοφορίας, το αργότερο έως την Τρίτη 10-11-2020 και ώρα 15:00.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.