Ενστάσεις του Επιμελητηρίου Λάρισας για τους δικαιούχους της επιστρεπτέας προκαταβολής 4

Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται ότι απέστειλε την κάτωθι επιστολή στον ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, κ. Χρήστο Σταϊκούρα και στον ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, κ. Άδωνι Γεωργιάδη

«Αξιότιμοι κύριοι υπουργοί,

Δια της παρούσης θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ενστάσεις μας σε ότι αφορά στους δικαιούχους της επιστρεπτέας προκαταβολής 4, όπως αυτοί ορίζονται  στο ΦΕΚ 5047/14.11.2020.

Ειδικότερα, στην παράγραφο 2.ε  του άρθρου 3 της απόφασης ορίζεται ως κριτήριο για τη λήψη της ενίσχυσης η μείωση κατά 20% του κύκλου εργασιών για τους μήνες Σεπτέμβιο και Οκτώβριο του 2000, σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς του αντίστοιχου διαστήματος του 2019, σε ότι αφορά στις επιχειρήσεις οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ αυτής.

Ωστόσο, ακόμα και οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν πληρούν το παραπάνω κριτήριο δεδομένης της κατάστασης με το γενικευμένο lockdown είναι απολύτως βέβαιο ότι αδυνατούν να λειτουργήσουν επί της ουσίας κατά το μήνα Νοέμβριο και για όσο διαρκέσουν οι περιορισμοί, με αποτέλεσμα να μην έχουν έσοδα και να μην τυγχάνουν καμιάς βοήθειας εκ μέρους της πολιτείας, όπως έγινε με την αποζημίωση ειδικού σκοπού την άνοιξη.

Παρόλα αυτά οι εν λόγω επιχειρήσεις, καλούνται να είναι συνεπείς στις πάγιες υποχρεώσεις τους, όπως καταβολή ενοικίων, λογαριασμών ΔΕΚΟ, φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Είναι, λοιπόν, πολύ πιθανό, πως πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι αποκλείονται  από τη λήψη της επιστρεπτέας προκαταβολής 4, να αντιμετωπίσουν σοβαρότατα προβλήματα όχι μόνο σε ότι αφορά στη συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεών τους, αλλά ακόμα και στην επιβίωση των ίδιων και των οικογένειών τους.

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε, όπως απαλειφθεί το κριτήριο της μείωσης κατά 20% του κύκλου εργασιών για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020 (όπως προβλέπεται και για τις επιχειρήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ)  και να διατηρηθεί μόνο εκείνο των ακαθάριστων εσόδων αναφοράς (300 ευρώ), ώστε να τύχουν περισσότερες επιχειρήσεις της λήψης  της επιστρεπτέας προκαταβολής 4, καθώς το έχουν μεγάλη ανάγκη.

Θεωρώντας το αίτημά μας απολύτως δίκαιο, αναμένουμε τη θετική σας ανταπόκριση.»

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.