ΒΑΚΡΕΛ: Γιατί πρέπει να γίνει η επένδυση στην Ελασσόνα

 Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να ολοκληρωθεί η επένδυση της μονάδας Βιοαερίου της ΦΑΡΜΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ δίνει εκπρόσωπος της ΒΑΚΡΕΛ, εξηγώντας τα οφέλη της επένδυσης, μετά τη δημόσια διαμάχη του δήμου Ελασσόνας με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων Μεσοχωρίου και Αμουρίου.

«Η συγκεκριμένη επένδυση της μονάδας Βιοαερίου της ΦΑΡΜΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, θα λειτουργήσει βοηθητικά στον ήδη ανανεωμένο βιολογικό καθαρισμό του Σφαγείου, αφού με κλειστή σωλήνωση θα παραλαμβάνει όλα τα υγρά και στερεά απόβλητα του Σφαγείου.

Επιπρόσθετα θα βοηθήσει και στην άμεση διαχείριση της κοπριάς των ζώων που παράγεται κατά τη διάρκεια της παραμονής τους προσωρινά στον στάβλο πριν την σφαγή.Η παραγωγή του λιπάσματος που θα δίνεται δωρεάν στους αγρότες της περιοχής, αφού προηγουμένως προηγηθεί η παστερίωσή του στους 70 βαθμούς Κελσίου, θα αποθηκεύεται σε μεγάλη στεγανή λιμνοδεξαμενή από όπου με άντληση θα μεταφέρεται με τα βυτία διανομής του λιπάσματος προς τους αγρούς. Η δημιουργία θέσεων στάθμευσης στον παρακείμενο χώρο δίπλα στα όρια της μονάδας θα βοηθήσει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών, όπου τις εποχές λίπανσης θα παρατηρείται μεγάλη κίνηση από τα εισερχόμενα/εξερχόμενα βυτιοφόρα και τρακτέρ. Επιπρόσθετα απαιτείται άνετος χώρος πάρκιγκ για τα 150 και πλέον αυτοκίνητα του προσωπικού της μονάδας του σφαγείου καθώς και για τα 70 και πλέον αυτοκίνητα επισκεπτών-κτηνοτρόφων που καθημερινά διέρχονται από την εγκατάσταση», σημειώνει χαρακτηριστικά.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Το βιοαέριο, παράγεται από την αναερόβια χώνευση αποβλήτων από αγροκτηνοτροφικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, όπως λύματα από χοιροστάσια, βουστάσια, κτηνοτροφικές μονάδες προβάτων, ελαιουργεία,χυμοποιεία,τυροκομεία, σφαγεία, λύματα από βιομηχανίες τροφίμων, ενσιρώματα ενεργειακών καλλιεργειών και υπολείμματα άλλων καλλιεργειών (όπως αμπέλι, καλαμπόκι, κλπ). Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος καιθερμότηταςμε την ταυτόχρονη παραγωγή οργανικού λιπάσματος από τα παραπάνω αρνητικής αξίας απόβλητα και υπολείμματα, έχει το μοναδικό αποτέλεσμα της παραγωγής αυξημένης αξίας προϊόντων, τόσο για την τοπική κοινωνία όσο και για την συνολική οικονομία.

Τα άμεσα και έμμεσα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την λειτουργία μιας μονάδας βιοαερίου είναι τα εξής:

1.Για την κτηνοτροφία:

Απαλλάσσει τις κτηνοτροφικές μονάδες από επιπλέον κόστη επένδυσης και λειτουργίας, αναποτελεσματικών στην πράξη, βιολογικών καθαρισμών.

Απαλλάσσει τις κτηνοτροφικές μονάδες από το υπάρχον κόστος διαχείρισης των αποβλήτων.

Δίνει την δυνατότητα στις κτηνοτροφικές μονάδες της απόκτησης αδείας λειτουργίας χωρίς καμία επιπλέον επένδυση.

Βελτιώνει την κτηνιατρική ασφάλεια. Η αναερόβια χώνευση ευνοεί την ελεγχόμενη υγιεινή της χωνευμένης πρώτης ύλης,προκειμένου να είναι κατάλληλο για τη χρήση του ως λίπασμα, αφού αυτό παστεριώνεται στη μονάδα βιοαερίου πριν διατεθεί στους αγρούς.

Μειώνει το κόστος της διατροφής των ζώων, που όπως είναι γνωστό αντιστοιχεί περίπου το 70% του κόστους της κτηνοτροφικής μονάδας,μέσω δωρεάν λιπάσματος.

Απελευθερώνει διαθέσιμο χώρο στις κτηνοτροφικές μονάδες δίνοντας έτσι δυνατότητα επέκτασης τους.

2.Για την γεωργία:

Αυξάνει την απόδοση της λίπανσης.Το παραγόμενο λίπασμα είναι ένα πολύτιμο εδαφοβελτιωτικό, πλούσιο σε άζωτο, φώσφορο, κάλιο και θρεπτικούς οργανισμούς, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί στα εδάφη με τον συνηθισμένο εξοπλισμό εφαρμογής των υγρών λιπασμάτων. Σε σχέση με το ακατέργαστο ζωικό λίπασμα-κοπριά, το παραγόμενο λίπασμα του βιοαερίου,έχει βελτιωμένη αποδοτικότητα λίπανσης λόγω της ομοιογένειας και της υψηλότερης διαθεσιμότητας θρεπτικών συστατικών, την καλύτερη αναλογία άνθρακα/αζώτου (C/N) και την σχεδόν πλήρη απώλεια οσμών.Είναι γνωστό ότι τα εδάφη στην Ελλάδα, μετά από την αλόγιστη χρήση επί σειρά ετών, χημικών λιπασμάτων έχουν σοβαρό πρόβλημα λίπανσης

Εξοικονομεί χρήματα για τους αγρότες μειώνοντας το κόστος λίπανσης(για τον μέσο Έλληνα αγρότη το κόστος μειώνεται κατά 40%τουλάχιστον.Η χρήση του χωνεμένου υπολείμματος σαν εδαφοβελτιωτικό έχει ως επακόλουθο τη μείωση των αναγκών σε λιπάνσεις με χημικά σκευάσματα.Μία μικρή μονάδα βιοαερίου παράγει ποσότητα (σαν δωρεάν παραπροϊόν), αρκετή ώστε να καλύψει την οργανική λίπανση 4.000 περίπου στρεμμάτων.

3.Για την ελληνική οικονομία και κοινωνία:

Η επένδυση επιστρέφει κατά το μεγαλύτερο μέρος στην χώρα, αφού το 65% περίπου του κόστους κατασκευής γίνεται από ελληνικές τεχνικές εταιρείες.

Μειώνει την εξάρτηση της χώρας από τα ακριβά εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Τα ορυκτά καύσιμα είναι περιορισμένα και συγκεντρώνονται σε πολύ λίγες γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη. Αυτό, για τη χώρα μας που βρίσκεται εκτός αυτής της περιοχής, δημιουργεί ένα μόνιμο και μη ασφαλές αίσθημα εξάρτισης από τις εισαγωγές ενεργειακών πόρων. Η ανάπτυξη και υλοποίηση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως είναι το βιοαέριο αυξάνει την αειφορία και την ασφάλεια του εθνικού ενεργειακού εφοδιασμού και θα μειώσει την εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας.

Βοηθά στην σταθεροποίηση του ηλεκτρικού δικτύου. Οι μονάδες βιοαερίου, παράγουν 8.000 ώρες το χρόνο ηλεκτρικό ρεύμα, αποτελώντας έτσι μονάδες βάσης σταθεροποίησης του ηλεκτρικού δικτύου.

Έχει σαν έμμεση συνέπεια την αποφυγή προστίμων από το κράτος προς τους κτηνοτρόφους αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς το κράτος, εξασφαλίζοντας την περαιτέρω άδεια λειτουργίας τους.

Δημιουργεί τεράστια κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, εφόσον είναι η μόνη επένδυση ΑΠΕ, η οποία επιδρά άμεσα στην μικροοικονομία της περιοχής εγκατάστασης της μονάδας, δημιουργώντας ένα κέντρο τεχνολογίας.

Ενισχύει την τοπική οικονομία αναπτύσσοντας τις αγροκτηνοτροφικές δραστηριότητες. Η εμπειρία του εξωτερικού έχει δείξει ότι σε περιοχή που λειτουργεί μια μονάδα βιοαερίου, αυξάνεται η κτηνοτροφική δραστηριότητα, επειδή ο κτηνοτρόφος έχει λύσει από την αρχή, και μάλιστα δωρεάν, το μεγάλο πρόβλημα της εναπόθεσης των αποβλήτων της μονάδας του. Επιπλέον ωφελούνται και οι αγρότες της περιοχής από την διανομή του παραγόμενου λιπάσματος.

Αυξάνει την απασχόληση εργατικού δυναμικού. Μια επένδυση βιοαερίου, εκτός από το μόνιμο προσωπικό, το οποίο είναι συνήθως 4-5άτομα μέσης και ανώτερης μόρφωσης δημιουργεί και εποχιακές θέσεις εργασίες προερχόμενες από τον τόπο εγκατάστασης.

4.Για το περιβάλλον:

Καθαρίζει κυριολεκτικά ολόκληρες περιοχές από ό,τι οργανικό απόβλητο παράγεται. Η τεχνολογία των μονάδων βιοαερίου, αποτελεί την μοναδική δοκιμασμένη λύση, η οποία μετατρέπει τα ρυπαντικά οργανικά απόβλητα σε ρεύμα, θερμότητα, και λίπασμα, προσφέροντας μοναδική λύση στο αιώνιο πρόβλημα και αναβαθμίζει άμεσα την ποιότητα ζωής και την υγεία των κατοίκων. Παραδείγματα με προβληματική διαχείριση αποβλήτων είναι:

Ελαιοτριβεία: Είναι γνωστό το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της επεξεργασίας ελαιόλαδου με την διαχείριση του κατσίγαρου, (το απόβλητο από την επεξεργασία της ελιάς).

Τυροκομεία:Ο κλάδος της παραγωγής φρέσκου τυριού/φέτας αντιμετωπίζει δυσκολίες με την διαχείριση του τυρόγαλου, (το υγρό απόβλητο από την παραγωγή της φέτας) και περισσότερα απόβλητα αυτού του είδους καταλήγουν στα ρέματα της περιοχής.

Μειώνει τις οσμές. Με την αναερόβια χώνευση μειώνονται δραστικά οι οσμές των κτηνοτροφικών αποβλήτων έως και κατά 80%. Ενώσεις που χαρακτηρίζονται από δυσάρεστες οσμές, όπως τα πτητικά λιπαρά οξέα και οι μερκαπτάνες διασπώνται σε μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα από αναερόβια βακτήρια.

Συνεισφέρει στη μείωση των παθογόνων οργανισμών(προερχόμενων από οργανικά υποπροϊόντα), καθώς και στη μείωση της οπτικής ρύπανσης που προκαλούν. Δυστυχώς, απουσία επιστημονικών μελετών, δεν είναι γνωστό στην Ελλάδα, πόσο πολύ επιβαρύνεται η υγεία των κατοίκων της επαρχίας, εξαιτίας της μη διάθεσης των οργανικών υποπροϊόντων/αποβλήτων.

Προκαλεί τεράστιο περιβαλλοντικό όφελος, λόγω μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του πρωτοκόλλου του Κιότο για τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και των άλλων αερίων του θερμοκηπίου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για κάθε τόνο επεξεργασμένων αποβλήτων εξοικονομούνται 0,090 τόνοι ισοδυνάμου CO2.

Πηγή: larissapress.gr

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.