Δ.Ε.Υ.Α Ελασσόνας: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην Κοινότητα Γαλανόβρυσης»

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής προκηρύσσει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ελασσόνας με αξιολόγηση κριτηρίων για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο δ.δ. Γαλανόβρυσης (Εκκλησία ως δεξαμενή)» μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους της μελέτης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 41.892,69 € χωρίς Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ελασσόνας (Χρ. Βλαχοδήμου 1, Πνευματικό κέντρο) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.