Σχέδιο 32 σημείων φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων από τον Δήμο Ελασσόνας

  Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου θα πραγματοποιηθεί εντός του 2021 η εκπόνηση του «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Ελασσόνας», για τη χωροθέτηση σημείων φόρτισης και θέσεων στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων.

 Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και την επέκταση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών ρύπων, οι μεσαίοι και μεγάλοι Δήμοι της χώρας υποχρεούνται να συντάξουν Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) έως τις 31 Μαρτίου 2021.

Ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου ο Δήμος Ελασσόνας υπέβαλε την περασμένη Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου την πρότασή του με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Ελασσόνας» προϋπολογισμού 49.600,00 € στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020».

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. 

Ο Δήμος Ελασσόνας θα είναι υπεύθυνος για τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, την κατάρτιση και υλοποίηση του Σ.Φ.Η.Ο., τη δημιουργία και διάχυση του υλικού για την πληροφόρηση των κατοίκων, τη συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης και εφαρμογής του Σ.Φ.Η.Ο., τον προσδιορισμό και ποσοτικοποίηση των νέων αναγκών ανά τριετία, τη γραμματειακή υποστήριξη και την παροχή του εξοπλισμού στην ομάδα εργασίας, την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο. 

Η ομάδα εργασίας για την υλοποίηση του Σ.Φ.Η.Ο. αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη που πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύνταξης του Σ.Φ.Η.Ο. 

Μετά την ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολή της πρότασης στο Πράσινο Ταμείο, ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ο Δήμος μας μπαίνει πλέον επίσημα στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης με την απόφαση να καταρτίσει σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μετά την εκπόνηση της μελέτης, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, ο Δήμος μας θα μπορεί να εγκαταστήσει 32 σταθμούς επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε διάφορα σημεία της επικράτειας του δήμου, τόσο για τους κατοίκους, όσο και για τους επισκέπτες της περιοχής με ηλεκτρικά οχήματα».

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.