Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας

Μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δ.Σ. Ελασσόνας την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου στις 2:30 το μεσημέρι με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη. 

 ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ' τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

2. Αποδοχή και απόδοση της χρηματοδότησης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

3. Αποδοχή και απόδοση της χρηματοδότησης για την υλοποίηση του Προγράμματος Σχολικού Τροχονόμου. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

4. Αποδοχή χρηματοδότησης για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ των σχολικών μονάδων. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

5. Αποδοχή και κατανομή έκτακτης χρηματοδότησης για την κάλυψη αναγκών και λοιπών δαπανών που προκλήθηκαν από την από την εμφάνιση του κορονοϊού. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

6. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του ΟΚΠΑΠ ύψους 15.000 προκειμένου να καλύψει την υστέρηση εσόδων λόγω του κορονοϊού. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

7. Έγκριση μεταφοράς των ποσών χρηματοδοτήσεων έργων για την αναπλήρωση των εσόδων που χρησιμοποιήθηκαν για τη διενέργεια των αντίστοιχων δαπανών έως την περιέλευση της χρηματοδότησης στον Δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

8. Έγκριση δωρεάς προκατασκευασμένου οικίσκου στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

9. Έγκριση πορίσματος της επιτροπής καθορισμού του μισθώματος για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Δρυμού. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

10. Έγκριση ψηφίσματος για την κατάργηση του τέλους δικαστικού ενσήμου στις αγωγές αποζημίωσης θυμάτων των Κατοχικών Δυνάμεων (1941-1945). Εισηγητής Ν. Γάτσας.

11. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης στην ΔΕΥΑΕΛ της χρήσης δημοτικών αγροτεμαχίων (χρησιδάνειο), τα οποία περιήλθαν στον Δήμο με την διαδικασία αναδασμού στο λεκανοπέδιο Ελασσόνας και σύμφωνα με τον Ν. 674/1977 προορίζονται για έργα κοινής ωφέλειας, με σκοπό την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

12. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση Αγ. Τριάδα της Κοινότητας Μεσοχωρίου για τις ανάγκες της επιχείρησης ΑΦΟΙ ΑΘ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ Ο.Ε. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

13. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση Αγ. Τριάδα της Κοινότητας Μεσοχωρίου για τις ανάγκες της επιχείρησης ΛΙΑΝΟΣ Ι. ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

14. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση "σφαγεία ΒΑΚΡΕΛ" της Κοινότητας Μεσοχωρίου για εγκατάσταση μονάδας βιοαερίου. Εισηγητής Ν. Γάτσας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

15. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση "σφαγεία ΒΑΚΡΕΛ" της Κοινότητας Μεσοχωρίου για διαμόρφωση χώρου στάθμευσης οχημάτων. Εισηγητής Ν. Γάτσας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.