Συνεδριάζει δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας

Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας θα πραγματοποιηθεί (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, την Τρίτη 12 Ιανουαρίου από 08:00 έως 12:00 με 2 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. «Έγκριση ανάληψης της διαχείρισης της χρήσης του ορειβατικού καταφυγίου «Χρηστάκη» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4519/2018». Εισηγητής Δ. Καρανίκας.
2. «Έγκριση ανάληψης της διαχείρισης της χρήσης του ορειβατικού καταφυγίου «Τουρτοφωλιά» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4519/2018». Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

Σημείωση:
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 40/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, (Αρ. Πρωτ.:20930/31-3-2020), οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την ψήφο
τους ή και τις απόψεις τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail: isemertzidis@0662.syzefxis.gov.gr), ή fax (2493022310) ή παραδίδοντας διά ζώσης το σχετικό έντυπο εισηγήσεων – ψηφοφορίας, το αργότερο έως την Τρίτη 12-1-2021 και ώρα 12:00.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.