Στέλλα Μπίζιου: Η αξιοκρατία στο κέντρο του σύγχρονου κράτους

«Η αποτελεσματική αξιοποίηση των εργαζομένων και η τοποθέτηση του κατάλληλου ανθρώπου στην κατάλληλη θέση δημιουργεί εκείνο το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε απαίτηση, σε κάθε ανάγκη του πολίτη. Κλειδί της προσπάθειας αυτής είναι αναμφισβήτητα η αξιοκρατία. Η ποιότητα και η καταλληλόλητα των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα είναι ένα στοιχείο κρίσιμο για την ορθή διοίκηση, για την εξυπηρέτηση του πολίτη και για την εξοικονόμηση πόρων».

Τα παραπάνω δήλωσε η βουλευτής Λάρισας της ΝΔ κα Στέλλα Μπίζιου με αφορμή το νομοσχέδιο της κυβέρνησης το οποίο έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και την ενίσχυση του ΑΣΕΠ.

«Η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα στον τρόπο επιλογής των υποψηφίων, σε συνδυασμό με την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα στις σχετικές διαδικασίες στοχεύουν στην αναβάθμιση των διαδικασιών επιλογής του κατάλληλου για κάθε θέση υποψηφίου, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών», σημείωσε η κα Μπίζιου.

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών θεσμοθετεί τα απαραίτητα εργαλεία ώστε η επιλογή των προσώπων για πλήρωση θέσεων στο δημόσιο τομέα να γίνεται με αποκλειστικά κριτήρια τις ικανότητες και τα προσόντα τους.

Καθιερώνεται πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός αλλά και δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας ώστε να σκιαγραφηθεί κατά τον πληρέστερο δυνατό τρόπο το εργασιακό προφίλ του υποψηφίου με ζητούμενο την επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στα τυπικά-αντικειμενικά κριτήρια και τις ουσιαστικές ικανότητες των υποψηφίων.

«Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, με έμφαση στις αρχές της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει τις υπηρεσίες του δημοσίου», τόνισε χαρακτηριστικά η Λαρισαία βουλευτής.

Πιστεύουμε ότι ο δημόσιος τομέας και οι υπηρεσίες του αποτελούν ζωτικό πυλώνα της λειτουργίας του κράτους, αφού συνιστούν το σημείο συνάντησης του κράτους με τον πολίτη. Με κριτήρια τις γνώσεις, τις δεξιότητες αλλά και την προσωπικότητα του υποψηφίου επιχειρείται η στελέχωση του δημοσίου με τρόπο που θα διασφαλίζει ότι θα καλύπτονται αποτελεσματικά οι ανάγκες και απαιτήσεις της κάθε θέσης.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.