Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας

 Μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δ.Σ. Ελασσόνας την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου στις 3:00 το μεσημέρι με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη. 

 ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης γραφείου του Κοινοτικού Καταστήματος Τσαριτσάνης στην κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ. (Θέμα εξ αναβολής). Εισηγητής Ν. Γάτσας.

2. Σύσταση της Επιτροπής Δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

3. Σύσταση των επιτροπών «Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων» και «Προμήθειας Υλικών Επισκευής Οχημάτων σύμφωνα με υπ' αριθμό 3373/20-3-1975 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμό 4993/745/24-4-1975 όμοια. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

4. Σύσταση των επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

5. Σύσταση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/1995. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

6. Αποδοχή έκτακτης χρηματοδότησης για την κάλυψη αναγκών και λοιπών δαπανών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

7. Έγκριση διαγραφής καταχωρημένων οφειλών του Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

8. Εξέταση αιτήματος του κ. Νικολάου Μεταξιώτη για μίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Φλάμπουρου με σκοπό την εγκατάσταση της κτηνοτροφικής του μονάδας. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

9. Εξέταση αιτήματος της κ. Ελένης Μπλιούμη για μίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Δρυμού με σκοπό την εγκατάσταση της κτηνοτροφικής της μονάδας. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

10. Γνωμοδότηση για την έκδοση άδειας αμμοληψίας από ιδιωτικό αγροτεμάχιο στην Κοινότητα Πραιτωρίου. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.