Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας

Μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δ.Σ. Ελασσόνας την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου στις 2:30 το μεσημέρι με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη. 

 ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

2. Έγκριση τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

3. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

4. Έγκριση συμμετοχής στον Αναπτυξιακό Οργανισμό (μετατροπή της ΑΕΝΟΛ) και έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

5. Έγκριση του «Σχεδίου αντιμετώπισης έκτατων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών του Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής Ν. Γάτσας

6. Έγκριση της έκθεσης της γνωμοδοτικής επιτροπής για την καταστροφή άχρηστου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού υλικού. Εισηγητής Κ. Τσούρης.

7. Εξέταση αιτήματος για πρόωρη λύση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Βαλανίδας. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

8. Έγκριση πορισμάτων καθορισμού του μισθώματος δημοτικών εκτάσεων στις Κοινότητες Δρυμού και Φλάμπουρου. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

9. Έγκριση χορήγησης άδειας πλανόδιου παραγωγού πωλητή. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.