Αργύρης Χαδούλης για κτηματογράφηση Ομαδικού Αμπελώνα: Να συνδιαμορφώσουμε μια πρόταση λύσης

 Έχοντας πλέον μία πρώτη εικόνα από την ανάρτηση των στοιχείων των ιδιοκτησιών αγροκτημάτων, που περιλαμβάνονται στην έκταση που διαχειρίζεται ο υπό εκκαθάριση Συνεταιρισμός, παίρνοντας υπόψη την ιδιαίτερα δύσκολη χρονική περίοδο, στην οποία έχουν περιέλθει οι ιδιοκτήτες αυτών, λόγω των συνθηκών που επικρατούν ήδη στην τοπική Οικονομία και στην Οικονομία γενικότερα και αυτών που θα προκύψουν στο μετέπειτα χρονικό διάστημα,

Είναι πιο αναγκαίο από ποτέ να εξευρεθεί λύση στην απόδοση της χρήσης των αγροκτημάτων στους πραγματικούς δικαιούχους, έτσι ώστε αυτά να αποτελέσουν πηγή εισοδήματος για αυτούς και μέσο δημιουργίας αναπτυξιακής προοπτικής για την περιοχή.

Δυστυχώς, η διαδικασία κτηματογράφησης στην περιοχή και η ανάρτηση των στοιχείων της που πραγματοποιήθηκε πριν λίγους μήνες, δημιούργησε περισσότερα προβλήματα σε σχέση με αυτά που υποτίθεται ότι θα έλυνε. Ενδεικτικά:

Οι φερόμενοι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να προσδιορίσουν επακριβώς εδαφικά την έκταση που τους ανήκει. Και αν ήθελε ότι, μπορούν με τα στοιχεία που έχουν δηλώσει να την προσδιορίσουν, αυτή η έκταση δεν είναι καλλιεργήσιμη, καθώς η κτηματογράφηση δεν έλαβε υπόψη της τα παράλληλα έργα αναδασμού και την πραγματικότητα που υπάρχει σήμερα επί της συγκεκριμένης έκτασης.

Π.χ. παλιά μικρά ρέματα, δρόμοι σημερινοί, εγκαταστάσεις του παλιού Αμπελώνα, είναι τα «ευρήματα» στα κτήματα που η κτηματογράφηση διαπίστωσε και μπόρεσε να προσδιορίσει σε κάποιους από τους ιδιοκτήτες.

Υπάρχουν πάρα πολλοί ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν μπορούν να τεκμηριώσουν νομικά ανταλλαγές αγροκτημάτων, που έγιναν εντός κι εκτός του Αμπελώνα από την ημερομηνία σύστασής του Συνεταιρισμού και μετέπειτα. Ως εκ τούτου, αυτοί οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ακολουθήσουν τη νομική οδό, με απίστευτα οικονομικά κόστη και χρόνο για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας, με αμφίβολα αποτελέσματα και παράλληλη καθυστέρηση στην απόδοση του συνόλου των αγροκτημάτων στους ιδιοκτήτες.

Ακόμη κι αυτοί, στους οποίους έχει αποδοθεί από την ανάρτηση ιδιοκτησιακό δικαίωμα, δεν είναι εφικτό να αξιοποιήσουν τα αγροκτήματά τους είτε για καλλιέργεια είτε για μίσθωση είτε για πώληση.

Υπάρχουν πολλά λάθη στην απόδοση γεωχωρικά των αγροκτημάτων, αφού έχει ληφθεί υπόψη μόνο η διανομή του 1929 και όχι και οι μετέπειτα αλλαγές.

Επειδή λοιπόν το νομικό, ιδιοκτησιακό και χωρικό καθεστώς των αγροκτημάτων η κτηματογράφηση δεν μπόρεσε να το επιλύσει, λόγω της ιδιομορφίας του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και του αναδασμού που δεν είχε κυρωθεί εντός του Αμπελώνα,

Επειδή το εν λόγω αγρόκτημα των 2.608 στρεμμάτων πρέπει να αποτελεί πηγή εισοδήματος και μέσο ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή και όχι εγκαταλελειμμένο βοσκότοπο,

Επειδή ως εκκαθαριστής έχω τη νομική υποχρέωση να αποδώσω στους πραγματικούς ιδιοκτήτες τη χρήση των αγροκτημάτων τους,

Καλώ όλους τους ιδιοκτήτες των αγροκτημάτων της περιοχής του Ομαδικού Αμπελώνα να συνδιαμορφώσουμε μια πρόταση λύσης για τον τρόπο και τη διαδικασία απόδοσης των αγροκτημάτων και την τεκμηρίωση αυτών στον ευρύτερο χώρο.

Για το σκοπό αυτό θα αξιοποιηθεί κάθε πρόταση μεμονωμένου ιδιοκτήτη ή και ομάδας ιδιοκτητών, που θα μου αποσταλεί, οι οποίες θα κωδικοποιηθούν και θα τεθούν υπόψη του συνόλου των ιδιοκτητών προς επιλογή και λήψη απόφασης.

Αυτό, στην κατεύθυνση να εξευρεθεί η όσο το δυνατόν εφικτή και γρήγορη λύση με το μικρότερο δυνατό οικονομικό κόστος για τον καθένα εξ’ αυτών.

Τσαριτσάνη, 21/03/2021
Αργύρης Χαδούλης
Εκκαθαριστής

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.