Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας

Μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δ.Σ. Ελασσόνας την Πέμπτη 13 Μάϊου στις 8 το βράδυ με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη. 

 ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

2. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

3. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

4. Έγκριση των πινάκων κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022 – 2025. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

5. Έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Α' τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

6. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

7. Ορισμός υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2021. Εισηγητής Κ. Τσούρης.

8. Έγκριση συμπληρωματικής πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2021. Εισηγητής Κ. Τσούρης.

9. Έγκριση μείωσης του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2021. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

10. Έγκριση παράτασης της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού με το Τ.Π.&Δ για τις ανάγκες του Προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

11. Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργων και κλήρωση των Δ.Σ. που θα συμμετέχουν σε αυτές. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

12. Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων για το «Βιομηχανικό κτίριο παραγωγής ζωοτροφών» της «Γιώτσας Γεώργιος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

13. Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων για τη «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο» της «Βιοαέριο Βερδικούσιας ΙΚΕ». Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

14. Εξέταση αιτήματος της Κοινωφελούς Συνεταιριστικής Επιχείρησης «ΣΑΪΑ Κοιν Σεπ» για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του πρώην νηπιαγωγείου Γεράνειας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

15. Εξέταση αιτήματος του Ποδοσφαιρικού Ομίλου Ελασσόνας για οικονομική επιχορήγηση. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

16. Έγκριση δημιουργίας ΚΕΠ Υγείας στον Δήμο Ελασσόνας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

17. Γνωμοδότηση για την απαγόρευση βοσκής σε τμήματα του δάσους «Κοκκινόλογγος» στην Κοινότητα Συκέας που πρόκειται να υλοτομηθούν. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

18. Εξέταση αιτήματος για υποκατάσταση του μισθωτή σε ήδη μισθωμένη δημοτική έκταση στην Κοινότητα Δομένικου όπου είναι εγκατεστημένη κτηνοτροφική μονάδα. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

19. Έγκριση εκμίσθωσης αστικών ακινήτων του Δήμου Ελασσόνας για τα οποία έληξαν οι αντίστοιχες συμβάσεις μίσθωσης. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

20. Έγκριση του πορίσματος της Επιτροπής καθορισμού του μισθώματος για τη μίσθωση δημοτικού χώρου στην Κοινότητα Κεφαλοβρύσου. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

21. Έγκριση συνέχισης της εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελασσόνας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

22. Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με χρήση της εφαρμογής ePresence και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί.

Για όσα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έχουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση από το χώρο της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου και έως του αριθμού των επτά (7) ατόμων.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.