Ο Δήμος Ελασσόνας προσλαμβάνει 7 υπαλλήλους δίμηνης διάρκειας στην Καθαριότητα

Την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ελασσόνας διαπίστωσε η οικονομική επιτροπή.

Γι’ αυτό το λόγο εγκρίθηκαν 7 προσλήψεις χρονικής διάρκειας δύο μηνών που σχετίζονται με την καθαριότητα.

ΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρων) 1

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρων) 2

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 4

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.