Σε πλήρη εξέλιξη το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (Open Mall) του Δήμου Ελασσόνας

Την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ελασσόνας Τεχνική Συνάντηση στελεχών του Δήμου Ελασσόνας και εταιρίας Lever A.E., που  έχει το ρόλο του Συμβούλου Υλοποίησης της Πράξης, με σκοπό τον συντονισμό των εταίρων του έργου, το σχεδιασμό και προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος  Πολεοδομίας Προγραμματισμού και Οργάνωσης κ.  Καρανίκας Δημήτριος,  ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Επιχειρησιακού σχεδιασμού κ. Ιωάννης Σαμώτας, η Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης κ. Γεωργία Σβάρνα, η Διευθύντρια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών κ. Χρυσούλα Ζαρίφη,  η κ. Γκατζογιάννη Αναστασία από το  Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και στελέχη της εταιρείας LEVER A.E.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης καταγράφηκαν οι δυσκολίες που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας του Covid-19, αλλά και οι κίνδυνοι που ενδέχεται να προκύψουν λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου και προτάθηκαν συγκεκριμένες λύσεις και χρονοδιαγράμματα, σε σχέση με τα επόμενα βήματα που θα ακολουθηθούν. Στο πλαίσιο αυτό, όλοι οι συμμετέχοντες τόνισαν την ύπαρξη άριστης συνεργασίας μεταξύ τους και δεσμεύτηκαν για την άμεση και απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου. 

Επισημάνθηκε πως το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να επιλεγεί οριστικός ανάδοχος για τις  μελέτες του έργου  οι οποίες  προγραμματίζεται να εκπονηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες για να περάσει στη φάση της κατασκευής.  Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το  έργο αναμένεται να  έχει  ολοκληρωθεί ως τον Ιούνιο του 2022. 

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε 1.406.862,49 ευρώ, και περιλαμβάνει δράσεις σχετικές με: 

• Την ανάπλαση του δημοσίου χώρου στο ιστορικό, διοικητικό και οικονομικό κέντρο της πόλης της Ελασσόνας. Ειδικότερα η περιοχή εφαρμογής περιλαμβάνει τους πιο εμπορικούς και κεντρικούς δρόμους της πόλης που είναι η Ελ. Βενιζέλου, η Αργοναυτών, η Πάνου Ζήδρου, η Δραχμής, η 6ης Οκτωβρίου

• Την εγκατάσταση συστημάτων «έξυπνης πόλης», όπως σύστημα  ασύρματης πρόσβασης, πληροφοριακές πινακίδες και θέσεις έξυπνης στάθμευσης, εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας στο δημοτικό φωτισμό κ.λπ. 

• Παρεμβάσεις στις όψεις συμμετεχόντων καταστημάτων, με σκοπό τη αναβάθμιση και αισθητική τους ενοποίηση. 

Η Πράξη υλοποιείται από τον Δήμο Ελασσόνας  σε συνεργασία τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας  και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΕΤΠΑ.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.