Διασυλλογικός αγώνας ορεινής ποδηλασίας στην Άκρη Ελασσόνας

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν την Κυριακή 22 Αυγούστου στην Άκρη Ελασσόνας προκειμένου να διεξαχθεί διασυλλογικός αγώνας ορεινής ποδηλασίας.

Αναλυτικά:

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

´Ε χ ο ν τ ε ς υ π ό ψ η :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 49 & 52 του Ν.2696/1999 (ΦΕΚ Α-57) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48

του Ν. 4313/2014 (τ. Α΄ ΦΕΚ 261 /17-12-2014) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ».

2. Το υπ’ αριθ. 1824/κμ΄ από 03-08-2021 έγγραφο-έγκριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας.

3. Το υπ’ αριθ. 37 από 04-08-2021 έγγραφο του Ποδηλατικού Γυμναστικού Συλλόγου Λάρισας.

4. Την υπ’ αριθ. 5450/20/1597349 από 06-08-2021 σύμφωνη πρόταση-αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας.

Και  αποβλέποντες στην εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη ατυχημάτων, κατά το χρόνο τέλεσης του διασυλλογικού αγώνα ορεινής ποδηλασίας, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (22-08-2021).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 Εγκρίνουμε την τέλεση του διασυλλογικού αγώνα ορεινής ποδηλασίας ΜΤΒ (XCO), στις κατηγορίες Μίνι Μικρά, Μίνι Μεγάλα, Παγκορασίδων, Παμπαίδων, Παίδων, Κορασίδων, Νεανίδων, Εφήβων, Γυναικών, Ανδρών και Μάστερς, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (22-08-2021) και ώρα 11.00΄ έως πέρατος, στο Δ.Δ. Άκρης του Δήμου Ελασσόνας και στην παρακάτω διαδρομή :

 Διαδρομή: Εκκίνηση Πλατεία Δ.Δ. Άκρης του Δήμου Ελασσόνας - Δασικοί-Αγροτικοί Δρόμοι[1]Τερματισμός πλατεία Δ.Δ. Άκρης του Δήμου Ελασσόνας

 Εκκινήσεις: Ώρα 11.00΄ Μίνι Μικρά, ώρα 11.20΄ Μίνι Μεγάλα, ώρα 11:45΄ Παίδες-Κορασίδες, ώρα 11:47΄ Παμπαίδες - Παγκορασίδες, ώρα 12:40 Άνδρες-Γυναίκες, ώρα 12:42΄ Έφηβοι- Νεανίδες, ώρα 14:15΄ Μάστερ και ώρα 14:17΄ Sportive/Open

 Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, σύμφωνα με όλες τις προσωρινές πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν από τους διοργανωτές.

 Οι διοργανωτές, υποχρεούνται καθ’ όλη τη διάρκεια τέλεσης εν λόγω αγώνα να τοποθετούν και να συντηρούν την οδική σήμανση, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, αντανακλαστικά προει[1]δοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και γενικά να  λαμβάνουν κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη τους η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή τέλεσης εν λόγω αγώνα. Επιπλέον την τήρηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου της Ποδηλασίας.

 Οι παραβάτες της παρούσας, θα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του  Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

 Το Αστυνομικό Τμήμα Ελασσόνας, στο οποίο  κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την ανακοίνωση στον ενδιαφερόμενο σύλλογο των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τον Κ.Ο.Κ. και τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις, τη δημοσίευση της παρούσας σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 και την υποβολή στην Υπηρεσία μας την σχετικής έκθεσης, την επίδοσή της στις  εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Φορείς με αποδεικτικό επίδοσης, το οποίο θα τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας σας, καθώς στη λήψη μέτρων αρμοδιότητά του.-

Ο Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ

Χρήστος Ν. ΣΙΜΟΥΛΗΣ

Ταξίαρχος

 

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.