Επιτροπές άρδευσης ορίστηκαν στο Δήμο Ελασσόνας (Ονόματα)

Τριμελείς τοπικές Επιτροπές άρδευσης για κάθε Κοινότητα όπου λειτουργεί δημοτικό δίκτυο άρδευσης, ορίστηκαν από το Δήμο Ελασσόνας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία, την αποδοτική διαχείριση και την εποπτεία του δημοτικού δικτύου άρδευσης που βρίσκεται στην περιοχή της οικείας κοινότητας.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΗΣ

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Τσιανάκας Στέφανος Πρόεδρος Κοινότητας

3 Κοντοτάσιος Κωνσταντίνος Υδρονομέας

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΕΑΣ

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Πουρνάρας Δημήτριος Πρόεδρος Κοινότητας

3 Γούπος Χρήστος Υδρονομέας

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΤΡΟΥ

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Καλύβας Λάμπρος Πρόεδρος Κοινότητας

3 Μπλάντας Ιωάννης Υδρονομέας

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Τσέτσιλας Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας

3 Σγουραλής Αστέριος Υδρονομέας

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΑΣ

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Κατσίβελος Νικόλαος Πρόεδρος Κοινότητας

3 Αξούγκας Νικόλαος Υδρονομέας

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Βαρνάς Θωμάς Πρόεδρος Κοινότητας

3 Γεωργιάδης Γεώργιος Υδρονομέας

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟΓΗΣ

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Μπατζογιάννης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας

3 Αλεξανδρή Όλγα Υδρονομέας

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟΠΗΛΟΥ (Καλυβίων)

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Ζέττας Γεώργιος Πρόεδρος Κοινότητας

3 Γεροφωκάς Λάζαρος Αγρότης

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΦΟΥ

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Καραποϊκογλου Σουλτάνα Πρόεδρος Κοινότητας

3 Αλεξανδρή Όλγα Υδρονομέας

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ (Σπαρμού)

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Ταμουρίδης Γεώργιος Πρόεδρος Κοινότητας

3 Ασσυχίδης Φίλιππος Υδρονομέας

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΘΙΟΥ

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Σκαμπαρδώνης Θωμάς Πρόεδρος Κοινότητας

3 Αργυρίου Χρήστος Υδρονομέας

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Ζήδρος Χρήστος Πρόεδρος Κοινότητας

3 Ασσυχίδης Φίλιππος Υδρονομέας

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΟΥΡΙΟΥ

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Τσιώρης Ανδρέας Πρόεδρος Κοινότητας

3 Συκιώτης Δημήτριος Υδρονομέας

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Παπακυπριανός Ανδρέας Πρόεδρος Κοινότητας

3 Θανασούλης Θεόδωρος Υδρονομέας

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Ψωμιάδης Ευστάθιος Πρόεδρος Κοινότητας

3 Παππάς Λεονάρδος Υδρονομέας

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Φάκας Θεμιστοκλής Πρόεδρος Κοινότητας

3 Φάκας Δημήτριος Υδρονομέας

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Τάψας Ηλίας Πρόεδρος Κοινότητας

3 Θανασούλης Θεόδωρος Υδρονομέας

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Ζαρλαδάνης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας

3 Τζιώλας Αριστείδης Υδρονομέας

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΙΤΩΡΙΟΥ

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας

3 Πουρνάρα Παρασκευή Υδρονομέας

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΕΑΣ (ΑΝΑΛΗΨΗΣ)

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Φωτίου Δημήτριος Πρόεδρος Κοινότητας

3 Αγριόδημος Σπυρίδων Υδρονομέας

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Βαΐτσης Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας

3 Τσίλας Χρήστος Υδρονομέας

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑΣ (ΦΑΡΜΑΚΗΣ)

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Βλάχος Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας

3 Κωνσταντής Αθανάσιος Υδρονομέας

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΖΩΡΟΥ

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Βουρονίκος Δημήτριος Πρόεδρος Κοινότητας

3 Ράπτης Φώτιος Υδρονομέας

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΝΕΙΩΝ

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Αλεξίου Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας

3 Γκανάτσιος Δημήτριος Υδρονομέας

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Καραβαγγέλης Λάζαρος Πρόεδρος Κοινότητας

3 Νάτσιος Νικόλαος Υδρονομέας

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΩΤΩΝ

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Κώτσιας Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας

3 Χατζής Λάζαρος Αγρότης

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΕΑΣ

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Βασιλείου Κωνσταντίνος Πρόεδρος Κοινότητας

3 Μηνάς Σπυρίδων Υδρονομέας

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Σιάτρας Ευάγγελος Πρόεδρος Κοινότητας

3 Βαμβάκης Αντώνιος Υδρονομέας

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΛΙΧΗΣ

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Τσακνάκης Παναγιώτης Πρόεδρος Κοινότητας

3 Καμαγιάννης Παναγιώτης Υδρονομέας

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (οικ. Μικρού Ελευθεροχωρίου)

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Μουλτσιάς Βασίλειος-Αλέξανδρος Πρόεδρος Κοινότητας

3 Γιαννουλίδης Χρήστος Υδρονομέας

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (οικ. Αετοράχης)

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Μουλτσιάς Βασίλειος-Αλέξανδρος Πρόεδρος Κοινότητας

3 Κωνσταντινίδης Στυλιανός Υδρονομέας

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟΥ

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Παναγιωτίδης Ηλίας Πρόεδρος Κοινότητας

3 Κωνσταντινίδης Στυλιανός Υδρονομέας

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗΣ

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Κυριλλίδης Αλέξανδρος Πρόεδρος Κοινότητας

3 Κωνσταντινίδης Στυλιανός Υδρονομέας

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Καραΐσκος Δημήτριος Πρόεδρος Κοινότητας

3 Βογιατζής Χρήστος Υδρονομέας

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΛΑΝΙΔΑΣ (Κλεισούρα)

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Μαναχιάρης Αθανάσιος Πρόεδρος Κοινότητας

3 Βαρσάμης Χρήστος Υδρονομέας

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΥΜΟΥ

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Γκαντούνας Ιωάννης Πρόεδρος Κοινότητας

3 Πιπίλης Βασίλειος Υδρονομέας

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Λιούρας Σπυρίδων Πρόεδρος Κοινότητας

3 Παπουλιάς Ιωάννης Υδρονομέας

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1 Τσούρης Κίμων Αντιδήμαρχος Άρδευσης και Αρδευτικών Δικτύων

2 Μπέγκας Αριστείδης Πρόεδρος Κοινότητας

3 Βαρσάμης Χρήστος Υδρονομέας

 Να σημειωθεί ότι τα μέλη των ανωτέρω επιτροπών δεν δικαιούνται αποζημίωση για τις υπηρεσίες που θα παρέχουν.

Για να δείτε την απόφαση, παρακαλώ πατήστε εδώ

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.