Δήμος Ελασσόνας: Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/τριών σχολικών μονάδων ΣΟΧ 1-2021

Δημοσιεύτηκαν από τον Δήμο Αγρινίου οι προσωρινοί πίνακες της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2021 που αφορούσε την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimoselassonas@gmail.com

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2021

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2021

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.