Προσλήψεις στο Δήμο Ελασσόνας

Πάνω από 450 σχολικές καθαρίστριες μπορούν να προσλάβουν οι 7 Δήμοι του ν. Λάρισας για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων το επερχόμενο διδακτικό έτος 2021-2022 (Στο Δήμο Ελασσόνας μπορούν να προληφθούν έως 51 άτομα με μέγιστο αριθμό ωρών ημερήσιας απασχόλησης τις 154.), σύμφωνα με «εξαιρετικά επείγον» έγγραφο που απέστειλε το Υπ. Εσωτερικών προς τους Δήμους.

Στο έγγραφο αυτό προσδιορίζονται:

- Ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων ανά Δήμο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτικών σχολείων.

- Ο μέγιστος αριθμός των ωρών ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού.

Ο Δήμος καθορίζει ελεύθερα τις ώρες ημερήσιας απασχόλησης των ατόμων που προσλαμβάνει, υπό την προϋπόθεση τήρησης των μέγιστων ορίων αυτών. 

Σε περίπτωση που, τηρουμένου του ανώτατου αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων, επιλεγεί από ορισμένους Δήμους η αύξηση των ωρών ημερήσιας απασχόλησής τους πέραν του καθοριζόμενου μέγιστου αριθμού ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης, η προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται αποκλειστικά από ιδίους πόρους των Δήμων.

Για τους 7 Δήμους της Π.Ε. Λάρισας οι προβλέψεις είναι οι ακόλουθες:
- Στον Δήμο Αγιάς μπορούν να προληφθούν έως 18 άτομα με μέγιστο αριθμό ωρών ημερήσιας απασχόλησης τις 53.
- Στον Δήμο Ελασσόνας μπορούν να προληφθούν έως 51 άτομα με μέγιστο αριθμό ωρών ημερήσιας απασχόλησης τις 154.
-Στον Δήμο Κιλελέρ μπορούν να προσληφθούν έως 27 άτομα με μέγιστο αριθμό ωρών ημερήσιας απασχόλησης τις 82.
-Στον Δήμο Λαρισαίων μπορούν να προσληφθούν έως 262 άτομα με μέγιστο αριθμό ωρών ημερήσιας απασχόλησης τις 786.
-Στον Δήμο Τεμπών μπορούν να προσληφθούν έως 29 άτομα με μέγιστο αριθμό ωρών ημερήσιας απασχόλησης τις 87.
-Στον Δήμο Τυρνάβου μπορούν να προσληφθούν έως 48 άτομα με μέγιστο αριθμό ωρών ημερήσιας απασχόλησης τις 145.
-Στον Δήμο Φαρσάλων μπορούν να προσληφθούν έως 24 άτομα με μέγιστο αριθμό ωρών ημερήσιας απασχόλησης τις 71.

Πηγή: eleftheria.gr

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.