Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής ΑμεΑ σε 17 σχολικές μονάδες του Δήμου Ελασσόνας

Τη σύμβαση για την κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής ΑμεΑ υπέγραψε ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας με τον εκπρόσωπο της εταιρείας  «ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ» με έδρα την Λάρισα, κ. Νίκο Γκουγκουλή.

Το έργο έχει τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» προϋπολογισμού 153.450,00 € και η δημοπρασία του έργου έγινε μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και με χρήματα από τον τακτικό προϋπολογισμό μέσω «ΣΑΤΑ».

Η κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής ΑμεΑ αφορά 17 σχολικές μονάδες του Δήμου Ελασσόνας και συγκεκριμένα το Λύκειο Ελασσόνας, το ΕΠΑΛ Ελασσόνας και τα Γυμνάσια Τσαριτσάνης, Βερδικούσιας, Κρανέας, Λιβαδίου, Καλλιθέας και  Δομενίκου το  2ο και 3ο Δημοτικό Σχολείο Ελασσόνας και τα δημοτικά σχολεία στις κοινότητες Βερδικούσιας, Κρανέας, Καρυάς, Λουτρού, Λυκουδίου, Βλαχογιαννίου και Ευαγγελισμού.

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης δήλωσε: «Ο δήμος μας αξιοποιεί πλήρως όλα τα προγράμματα χρηματοδοτήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών. Για το λόγο αυτό υπέβαλε άμεσα, και χωρίς τη χρήση παρατάσεων, αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ». Οι παρούσες μελέτες αποσκοπούν στη βελτίωση των υποδομών στις σχολικές μονάδες του δήμου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ΑμεΑ. Είμαστε δίπλα στις σχολικές κοινότητες και επενδύουμε σε ένα καλύτερο και πιο ασφαλές περιβάλλον για τους μαθητές και τις μαθήτριες του δήμου μας».       

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:

Οι σχολικές μονάδες στις οποίες θα γίνουν οι παρεμβάσεις είναι οι:

   ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Θα κατασκευαστεί ένα WC ΑΜΕΑ στο ισόγειο του κτιρίου σε χώρο παλαιού WC.

·         ΕΠΑΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Στο ΕΠΑΛ Ελασσόνας θα μετατραπεί σε WC ΑΜΕΑ χώρος του προθαλάμου των WC.  

·         2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Στο 2o Δημοτικό Σχολείο Ελασσόνας θα γίνει μετατροπή δύο υπαρχόντων WC σε 1 WC ΑΜΕΑ.

·         3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Στο 3o Δημοτικό Σχολείο Ελασσόνας θα γίνει μετατροπή αποθηκευτικού χώρου σε 1 WC ΑΜΕΑ. 

·         ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ

Στο Γυμνάσιο κοινότητας Τσαριτσάνης θα μετατραπούν δύο υφιστάμενα WC σε 1 WC ΑΜΕΑ και θα κατασκευαστεί ράμπα σκυροδέματος η οποία θα εξασφαλίσει την ομαλή πρόσβαση σε αυτό.

·         ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ

Στο Γυμνάσιο κοινότητας Βερδικούσιας θα κατασκευαστεί νέο WC ΑΜΕΑ σε χώρο παλαιού WC εντός το κτιρίου και παράπλευρα των υφιστάμενων WC.

·         ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑΣ

Στο Δημοτικό Σχολείο κοινότητας Βερδικούσιας θα γίνει μετατροπή δύο υπαρχόντων WC σε 1 WC ΑΜΕΑ και θα διαμορφωθεί με σκυρόδεμα ο αύλειος χώρος στην είσοδος των WC και στην κεντρική είσοδος του σχολείου, έτσι ώστε να λειτουργεί ως ράμπα με σκοπό την ομαλή πρόσβαση των ΑΜΕΑ.

·         ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΝΙΑΣ

Στο Γυμνάσιο κοινότητας Κρανιάς θα μετατραπούν δύο υφιστάμενα WC σε 1 WC ΑΜΕΑ και θα κατασκευαστεί μεταλλική ράμπα πρόσβασης ΑΜΕΑ στην κεντρική είσοδο του σχολείου.

·         ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΑΝΙΑΣ

Στο Δημοτικό Σχολείο κοινότητας Κρανιάς θα κατασκευαστεί 1 WC ΑΜΕΑ σε χώρο παλαιού WC και παράπλευρα των υφιστάμενων. Επιπλέον θα κατασκευαστεί μεταλλική ράμπα πρόσβασης ΑΜΕΑ στο κτίριο των WC.

·         ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ

Στο Γυμνάσιο κοινότητας Λιβαδίου θα μετατραπεί υφιστάμενο WC σε  WC ΑΜΕΑ.

·         ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Στο Γυμνάσιο κοινότητας Καλλιθέας θα μετατραπεί υφιστάμενο WC σε  WC ΑΜΕΑ.

·         ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ

Στο Γυμνάσιο κοινότητας Δομενίκου θα μετατραπούν δύο υφιστάμενα WC σε 1 WC ΑΜΕΑ. 

·         ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

Στο Δημοτικό Σχολείο της κοινότητας Καρυάς θα κατασκευαστεί ράμπα πρόσβασης ΑΜΕΑ, από σκυρόδεμα, στην δεύτερη είσοδο του σχολείου.

·         ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ

Στο Δημοτικό Σχολείο κοινότητας Λουτρού, θα μετατραπούν υφιστάμενα WC σε 1 WC AMEA και θα διαμορφωθεί με σκυρόδεμα ο χώρος έμπροσθεν αυτών έτσι ώστε να λειτουργεί ως ράμπα η οποία θα εξασφαλίσει την ομαλή πρόσβαση σε αυτό. Επίσης θα κατασκευαστεί μεταλλική ράμπα πρόσβασης ΑΜΕΑ στην κεντρική είσοδο του σχολείου.

·         ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΥΚΟΥΔΙΟΥ

Στο Δημοτικό Σχολείο της κοινότητας Λυκουδίου θα μετατραπεί υφιστάμενος χώρος αποθήκης σε WC ΑΜΕΑ.

·         ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙΟΥ

Στο Δημοτικό Σχολείο κοινότητας Βλαχογιαννίου, στο (μικρό) κτίριο, θα μετατραπούν υφιστάμενα WC νηπίων σε  1 WC ΑΜΕΑ και θα κατασκευαστεί μεταλλική ράμπα πρόσβασης αυτών.

·         ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

Στο Δημοτικό Σχολείο κοινότητας Ευαγγελισμού θα κατασκευαστεί νέο WC ΑΜΕΑ σε χώρο (αποθήκη) στο εσωτερικό του κτιρίου παράπλευρα των υφιστάμενων WC.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.