Δήμος Ελασσόνας: Ξεκινά η βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στις κοινότητες Αζώρου, Ασπροχώματος και Καλυβίων

Τη σύμβαση για την βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στις κοινότητες Αζώρου, Ασπροχώματος και Καλυβίων υπέγραψε ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας με τον εκπρόσωπο της εταιρείας «ΑΔΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΕΒΕ» με έδρα την Λάρισα, κ. Βάιο Αδάμου.

Το έργο έχει τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΖΩΡΟΥ, ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ» προϋπολογισμού 1.260.997,25 € και η δημοπρασία του έργου έγινε μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Με την ευκαιρία της υπογραφής της σύμβασης ο δήμαρχος κ. Γάτσας εξέφρασε την ικανοποίηση του για την ολοκλήρωση των διαδικασιών από τη Δημοτική Αρχή ενός ακόμα σημαντικού έργου οδοποιίας το οποίο - όπως τόνισε – «θα συμβάλει στην αναβάθμιση των αγροτικών δρόμων στις κοινότητες Αζώρου, Ασπροχώματος και Καλυβίων, διασφαλίζοντας την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση των κτηνοτρόφων και γεωργών προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις τους, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την υφιστάμενη χάραξη του δρόμου. Παρεμβαίνουμε έγκαιρα βελτιώνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων και προγραμματίζουμε τη δημιουργία των απαραίτητων για κάθε Τοπική Κοινότητα υποδομών».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Το αντικείμενο της εργολαβίας  είναι εκσκαφές, κατασκευή επιχωμάτων, κατασκευή του οδοστρώματος αποτελούμενο από βάση, υπόβαση, ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, κατασκευή τεχνικών έργων (σωληνωτοί αγωγοί, κιβωτοειδής οχετός και ράμπες), διάνοιξη τάφρων,  τοποθέτηση πινακίδων και τελική διαγράμμιση κυκλοφορίας.

Η χάραξη στα παραπάνω οδικά τμήματα  ακολουθεί την υφιστάμενη κατάσταση.  Όλες οι επεμβάσεις θα περιοριστούν στο ήδη υπάρχον κατάστρωμα.

Θα κατασκευασθούν τεχνικά, σωληνωτοί αγωγοί ή ράμπες στα σημεία συμβολής με τις παράπλευρες οδούς καθώς και στις θέσεις πρόσβασης στα αγροτεμάχια, όπως αυτές θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.