Διά ζώσης ειδική και τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας

Με 18 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει δια ζώσης την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας.

Θα προηγηθεί στις 8 το βράδυ ειδική συνεδρίαση για την έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Ελασσόνας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης: 

1.    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» την περίοδο 2021 - 2022 και καθορισμός του αριθμού των μαθητευομένων ανά ειδικότητα. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

2.    Ορισμός χρήσης του κτιρίου μετά την παύση λειτουργίας του 1ου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ελασσόνας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

3.    Έγκριση δωρεάς ιατρικού εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για τις ανάγκες της μονάδας μεσογειακής αναιμίας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

4.    Έγκριση υποβολής αιτήματος για την έκδοση δασικών ρυθμιστικών διατάξεων καυσοξύλευσης. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

5.   Έγκριση της έκθεσης εσόδων – εξόδων Β` τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

6.   Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

7.    Κατανομή χρηματοδότησης για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

8.     Κατανομή πιστώσεων από δωρεές για το σεισμό. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

9.    Κατανομή χρηματοδότησης για την κάλυψη έκτακτων αναγκών οι οποίες προκλήθηκαν λόγω της πανδημίας. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

10.  Κατανομή χρηματοδότησης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

11.  Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού ξενώνα Καρυάς. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

12.  Εξέταση αιτημάτων παράτασης αστικών μισθώσεων έως τη συμπλήρωση 12ετίας σύμφωνα με τους όρους των σχετικών συμβολαίων. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

13.  Έγκριση κατάργησης αδρανούς τραπεζικού λογαριασμού της πρώην Κοινότητας Βερδικούσιας. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

14.  Έγκριση παράτασης της αρδευτικής περιόδου. Εισηγητής Κ. Τσούρης.

15.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

16.  Ορισμός υπόλογου διαχειριστή για το έργο «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο του 3ου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ελασσόνας» και ορισμός υπεύθυνου του λογαριασμού. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

17.  Ορισμός υπόλογου διαχειριστή για το έργο «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Γυμνάσιο – Λύκειο Καλλιθέας του Δήμου Ελασσόνας» και ορισμός υπεύθυνου του λογαριασμού. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.

18.  Έγκριση χορήγησης αδειών πλανόδιων παραγωγών πωλητών. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.

 Για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση με φυσική παρουσία τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένα ή να έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο και να χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα (Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών υπ’ αριθμό 54/2021).Για όσα μέλη δεν έχουν εμβολιαστεί θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της εφαρμογής ePresence και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί.  

Το θέμα της ειδικής συνεδρίασης:

1. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Ελασσόνας έτους 2019. Εισηγητής Δ. Κουρομπίνας.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.