Επερώτηση προς την περιφερειακή αρχή Θεσσαλίας, για τον αναδασμό στον πρώην ομαδικό αμπελώνα Τσαριτσάνης-Στεφανόβουνου-Αετοράχης

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ομαδικών Καλλιεργειών Τσαριτσάνης- Στεφανοβούνου- Αετοράχης «Η Μελούνα Ολύμπου», γνωστός ως Ομαδικός Αμπελώνας ιδρύθηκε το 1974, από 285 ιδρυτικά τότε μέλη του, με σκοπό την αξιοποίηση μιας εδαφικής έκτασης 2.608 στρεμμάτων που βρίσκεται στη θέση «Μελούνα» των κτηματικών περιφερειών Τσαριτσάνης, Στεφανοβούνου, Αετοράχης, η οποία είναι ιδιοκτησία των μελών του, τα οποία την παραχώρησαν κατά χρήση στο Συνεταιρισμό, με την φύτευση ενιαίου ομαδικού αμπελώνα, την κοινή ομαδική καλλιέργεια και την από κοινού οινοποίηση ή πώληση των προϊόντων που θα παραγόταν από αυτόν.

 Μετά την εκρίζωση των αμπελιών, ο Συνεταιρισμός, με χρόνο λήξης την 5/4/2012, είχε ως σκοπό την εκμετάλλευση των παραπάνω εκτάσεων με άλλου είδους ομαδικές καλλιέργειες και την από κοινού πώληση των προϊόντων και σήμερα βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης.

Παράλληλα για τη λειτουργία του Συνεταιρισμού και την εκπλήρωση των σκοπών του, με τις υπ' αριθμ. 40859/14-6-73, 88819/8-12-1972 και 85877/7-12-72 αποφάσεις του Νομάρχη Λάρισας που εκδόθηκαν βάσει των διατάξεων του τότε Α.Ν. 821/48, εγκρίθηκε η διενέργεια του εκούσιου αναδασμού των αγροκτημάτων Τσαριτσάνης, Στεφανόβουνου και Αετοράχης.

Την ίδια περίοδο, έλαβαν χώρα άτυπες ανταλλαγές μεταξύ κτηματιών που δεν επιθυμούσαν την ένταξή τους στην ενιαία καλλιέργεια και άλλων που επιθυμούσαν αντίστοιχα την ένταξη σε αυτήν. Οι μη επιθυμούντες να ενταχθούν στο Συνεταιρισμό πήραν τα νέα αγροτεμάχια εκτός ομαδικής καλλιέργειας ενώ οι κτηματίες που εντάχτηκαν στο Συνεταιρισμό έλαβαν τα δικαιώματα επί των αρχικών αγροτεμαχίων τους, στην ίδια περιοχή, την κοινή έκταση των 2.608 στρεμμάτων. 

Ενώ οι παραπάνω εργασίες του αναδασμού φαίνεται να σταμάτησαν χωρίς να ολοκληρωθούν και να κυρωθούν τα σχετικά κτηματολογικά στοιχεία του νέου κτηματικού καθεστώτος, στις 27/2/2003, δηλαδή περίπου 30 χρόνια μετά, εκδόθηκε η με αριθ. 2447 απόφαση του τότε Νομάρχη Λάρισας, βάσει των διατάξεων των άρθρων 7 και 8 του νέου πλέον νόμου περί Αναδασμών 674/1977, περί συγκρότησης, της επιτροπής αναδασμού με σκοπό να συνεχισθούν οι εργασίες του.

Από το υπ’ αριθμ. πρωτ. 573/17-2-2014 έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Πολιτικής Γης προκύπτει πως αυτή η επιτροπή συνέχισε τον επί 30 χρόνια διακοπέντα αναδασμό από το στάδιο της επανασύνταξης του πίνακα ιδιοκτητών- ιδιοκτησιών (παλαιό κτηματικό καθεστώς). Το νέο μάλιστα κτηματικό καθεστώς διαμορφώθηκε και αναρτήθηκε στις 31/3/2006.

Βάσει αυτού του πίνακα του νέου κτηματικού καθεστώτος φαίνεται ότι οι κτηματίες έλαβαν διαιρετά τα νέα τους αγροτεμάχια, καθώς εν τω μεταξύ πραγματοποιήθηκαν έργα εντός του κτήματος, δρόμοι, αρδευτικά και ανεγέρθηκαν εγκαταστάσεις.

Παρά όμως τα παραπάνω, μέχρι σήμερα ο εν λόγω αναδασμός εκκρεμεί και εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί και κυρωθεί, οι ιδιοκτήτες που είναι πάνω από 500 στερούνται τίτλων κυριότητας.

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξυμένο, ενόψει του ότι η περιοχή του Δήμου Ελασσόνας είναι υπό κτηματογράφηση από το 2016 και μετά την ήδη πρώτη ανάρτηση, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών δεν έχει κατοχυρώσει τα ιδιοκτησιακά της δικαιώματα. 

Γι’ αυτό οι περιφερειακοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης, ζητάμε από την περιφερειακή αρχή να μας απαντήσει:

Α) Σε ποιες ενέργειες θα προβεί για την ολοκλήρωση του Αναδασμού του πρώην Ομαδικού Αμπελώνα Τσαριτσάνης-Στεφανόβουνου-Αετοράχης, που ταλανίζει για πολλά χρόνια τώρα τους πάνω από 500 ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων της περιοχής;

Β) Εάν έχει καταρτιστεί πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών αναδασμού σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας καθώς και εάν υπάρχει πρόβλεψη χρηματοδότησης των Προγραμμάτων Αναδασμού; 

7/10/2021

 Οι περιφερειακοί σύμβουλοι Θεσσαλίας της Λαϊκής Συσπείρωσης

1.    Τσιαπλές Αναστάσιος

2.    Γκαραλιάκος Ζήσης

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.