Τα μέτρα για τον covid19 που ισχύουν για τις αναβάσεις - Προσοχή!!! Αφορά αγωνιζόμενους, μηχανικούς και θεατές

Το Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων Αναβάσεων καθορίζει τις απαραίτητες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την διεξαγωγή των Αναβάσεων του 2021. Επίσης, το εν λόγω πρωτόκολλο περιγράφει τους κανόνες, λειτουργίες και οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι εμπλέκονται στη διοργάνωση των αγώνων, καθώς και τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν βάσει των οδηγιών της Παγκόσμιας

Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου(FIA) της ΟΜΑΕ και της Υγειονομικής Επιτροπής της ΓΓΑ.

Το περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου Διεξαγωγής Αγώνων Αναβάσεων θα επικαιροποιείται σύμφωνα με τις εξελίξεις, τα επιστημονικά δεδομένα και τις υποδείξεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA)της ΟΜΑΕ και της Υγειονομικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α.

 

Γενική Αρχή: Η τήρηση όλων των κανόνων και μέτρων προφύλαξης που αφορούν τη λοίμωξη από SARS- CoV2 έγκειται στην ατομική ευθύνη κάθε ενός.

Ι. Βασικές Αρχές

Ο βασικός σκοπός της επικαιροποίησης των σχετικών οδηγιών προσβλέπει στην πρόληψη της διασποράς και στην όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη ανίχνευση συρροών επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 λοίμωξης στις αθλητικές ομάδες. Με τις επικαιροποιημένες οδηγίες αυξάνεται το επίπεδο ασφαλείας για αθλητές και προσωπικό, υπό τις νέες επιδημιολογικές συνθήκες στις οποίες διαφαίνεται, με βάση τα επιστημονικά στοιχεία, ότι οι νέες μεταλλάξεις του κορωνοϊού αυξάνουν τη μεταδοτικότητα της λοίμωξης COVID-19. Τα προβλεπόμενα στις Οδηγίες που εκδίδει η ΓΓΑ και αναρτώνται στον ακόλουθο ιστότοπο (https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981- covid19-sports) θα πρέπει να τηρούνται με προσοχή. Οι οδηγίες αυτές προσδιορίζουν τις ενέργειες και διαδικασίες ομοσπονδιών, συλλόγων αθλητών και εγκαταστάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση έναντι της λοίμωξης COVID-19. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται από τους αθλητές και στην εξωαγωνιστική τους ζωή, στην τήρηση των οδηγιών του ΕΟΔΥ για τα μέτρα ατομικής προστασίας (σωστή εφαρμογή μάσκας, τήρηση αποστάσεων και

εφαρμογή της υγιεινής των χεριών με πλύσιμο με σαπούνι και νερό, ή και αλκοολούχου αντισηπτικού) καθώς και των μέτρων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

 

Στη διάρκεια των αγώνων πρέπει να γίνεται στους αθλητές υποχρεωτικά έλεγχος πριν από κάθε αγώνα ακόμα και αν υπάρχουν δύο αγώνες την εβδομάδα. Ο έλεγχος πριν από τους αγώνες μπορεί να είναι μοριακός (RT- PCR) 48-72 ώρες πριν τον αγώνα ή με άμεσο τεστ αντιγόνου (Rapid Antigen Test, RAT) 24-48 ώρες πριν τον αγώνα και αν αυτό δεν είναι δυνατόν την ημέρα του αγώνα. (Τα ανωτέρω test θα πραγματοποιούνται από

διαπιστευμένα εργαστήρια). Χωρίς PCR test ή RΑΤ test μπορούν να συμμετέχουν αθλητές με πιστοποιητικό

εμβολιασμού να έχουν παρέλθει 14 ημέρες από δεύτερη δόση και οι φέροντες πιστοποιητικό νόσησης ισχύος 30- 90 ημερών.

Τα ανωτέρω τεστ πρέπει να πραγματοποιούνται και στο ανθρώπινο δυναμικό που θα χρησιμοποιηθεί για την διεξαγωγή του αγώνα όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Ανθρώπινο Δυναμικό»

 

Τα άμεσα τεστ αντιγόνου πρέπει υποχρεωτικά να έχουν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 7114, 1/2/2021 ΦΕΚ β’ 362

 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (gga.gov.gr)

 

Οι σύλλογοι και οι Ομοσπονδίες/Διοργανώτριες Αρχές των οποίων οι αθλητές υπόκεινται σε έλεγχο COVID-19

έχουν την υποχρέωση να διατηρούν στο αρχείο τους τις βεβαιώσεις των διαγνωστικών εργαστηρίων για τα τεστ αντιγόνου για COVID-19 που έχουν διενεργηθεί, για τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες, καθώς ενδέχεται να ζητηθεί η προσκόμισή τους στο πλαίσιο δειγματοληπτικών ελέγχων της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α. σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.

 

*Από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή συστήνεται, όταν υπάρχει η δυνατότητα, να διενεργείται μοριακό τεστ (PCR test) αντιγόνου COVID-19, καθώς έχει μεγαλύτερη ευαισθησία σε σχέση με τo τεστ αντιγόνου ταχείας ανίχνευσης (rapid test).

Σε περίπτωση κρούσματος, ακολουθούνται οι επικαιροποιημένες οδηγίες διαχείρισης κρούσματος του παρόντος (https://gga.gov.gr/images/Updated_testing_and_positive_case_procedures_v2.pdf) ενημερώνεται ο ΕΟΔΥ https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/covid-19-diaxeirisi-epafon.pdf καθώς και ο φορέας της

Αθλητικής Εγκατάστασης. Αθλητές οι οποίοι βρέθηκαν θετικοί στον SAR-COV2 για την επιστροφή στις αθλητικές εκδηλώσεις θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες της υγειονομικής επιτροπής της ΓΓΑ: https://gga.gov.gr/images/αθλητές_COVID19.pdf σε συνεννόηση με τον ιατρό τους ή την ιατρική επιτροπή της ΟΜΑΕ. Αθλητές ή προσωπικό με επιβεβαιωμένο ιστορικό λοίμωξης COVID-19 οι οποίοι έχουν αναρρώσει, δεν υποβάλλονται σε έλεγχο COVID-19 για 90 ημέρες από το επιβεβαιωμένο εργαστηριακά θετικό αποτέλεσμα.

Εξαιρούνται περιπτώσεις που τίθεται υποψία επαναλοίμωξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ.

Για τις μετακινήσεις των αθλητών εκτός Περιφερειακής Ενότητας ή εκτός Περιφέρειας Αττικής ισχύουν όσα προβλέπονται στις διευκρινιστικές οδηγίες, δηλαδή Βεβαίωση Μετακίνησης από την Ομοσπονδία.

Αν υπάρχει μετακίνηση ομάδας πριν από τον αγώνα, το τεστ πρέπει να γίνεται πριν την ομαδική μετακίνηση χωρίς όμως να παραβιάζονται τα χρονικά όρια της παραγράφου που ορίζει για το μοριακό τεστ(PCR test) και τεστ αντιγόνου ταχείας ανίχνευσης(Rapid test) όπως περιγράφεται ανωτέρω. Σε λεωφορεία συστήνεται η χρήση διπλής μάσκας από τα μέλη της ομάδας. Πριν από τον αγώνα κατατίθεται στον αλυτάρχη/παρατηρητή του αγώνα βεβαίωση του ιατρού του αγώνα/ομοσπονδίας ότι οι αναγραφόμενοι στο φύλλο αγώνος είναι αρνητικοί στον

τελευταίο έλεγχο που διενεργήθηκε πριν από τον αγώνα ή έχουν περάσει τη νόσο και είναι εντός του τριμήνου από το επιβεβαιωμένο εργαστηριακά θετικό αποτέλεσμα.

Τα εργαστηριακά αποτελέσματα των ελέγχων πρέπει:

 

i.                     Να φυλάσσονται από τον γιατρό της ομάδας/ομοσπονδίας για 4 μήνες τουλάχιστον τηρώντας όλες τις απαραίτητες διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση σε περίπτωση ελέγχου

 

ii.                    Για τις συρροές (περισσότερα από 2 κρούσματα) σε μια ομάδα, το Σωματείο, η Ομοσπονδία ή η

Διοργανώτρια Αρχή αποστέλλουν άμεσα σχετική ενημέρωση προς την Υγειονομικής Επιστημονική Επιτροπή της ΓΓΑ (στο e-mail covid19@gga.gov.gr) και στη συνέχεια η ΓΓΑ θα ενημερώνει αρμοδίως τον ΕΟΔΥ. 

Ο οργανωτής οφείλει να μεριμνήσει με την χρήση έγχρωμων διακριτικών για τον εύκολο διαχωρισμό του ανθρώπινου δυναμικού και αθλητών για τους χώρους που επιτρέπεται να κινούνται βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου. 

ΘΕΑΤΕΣ

Επειδή δεν είναι δυνατό να γίνει έλεγχος των θεατών που θα εισέλθουν στην διαδρομή του αγώνα η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική καθ΄όλη τη διάρκεια παρακολούθησης του αγώνα και συστήνεται να αποφεύγεται ο συνωστισμός

 

1.   . Ο ιατρός του αγώνα θα πρέπει να παραλάβει τα πιστοποιητικά των υπόχρεων σε μοριακό τεστ ή του άμεσου τεστ αντιγόνου, τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης, να τους καταγράψει στον κατάλογο εισερχομένων-εξερχομένων όπως περιγράφεται στην παράγραφο 3, αφού εξετάσει κλινικά όλους τους αγωνιζόμενους και να πάρει ιστορικό , με έμφαση στα κλινικά σημεία και συμπτώματα που σχετίζονται με πρόσφατη λοίμωξη από COVID-19 (τόσο για τον ίδιο όσο και για το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον).

Σε περίπτωση βεβαιωμένης πρόσφατης λοίμωξης, ο αθλητής θα παραπέμπεται για εκτεταμένο παθολογικό και εργαστηριακό έλεγχο και ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο Βασικές Αρχές.

 

2.  Πρόσβαση στην εγκατάσταση για τη διεξαγωγή των αγώνων έχουν υποχρεωτικά όσοι συμμετέχουν στους αγώνες (αγωνιζόμενοι, αξιωματούχοι αγώνα) καθώς και όσοι συμμετέχουν στη διοργάνωση του αγώνα (προσωπικό

εγκατάστασης, δυνάμεις ασφαλείας κ.ο.κ.) σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο παρόν πρωτόκολλο. Το προσωπικό όλων των εμπλεκομένων φορέων στη διοργάνωση των αγώνων θα πρέπει να περιοριστεί στο απολύτως απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγής τους.

3.  Σε περίπτωση που οποιοδήποτε άτομο το οποίο πρόκειται να εισέλθει στην αθλητική εγκατάσταση παρουσιάσει

– είτε ο ίδιος είτε ακόμα και άτομο του στενού του οικογενειακού περιβάλλοντος με το ο ποίο έρχεται σε επαφή - συμπτώματα πυρετού, βήχα, δύσπνοιας, μυαλγίας, διάρροιας, πονόλαιμου, ανοσμίας ή υπέρμετρης κόπωσης, δε θα προσέρχεται στην αθλητική εγκατάσταση και άμεσα θα ενημερώνει τηλεφωνικά τον γιατρό του αγώνα εάν

πρόκειται για αγωνιζόμενο ή προσωπικό της εγκατάστασης, ή τον προσωπικό του ιατρό εάν πρόκειται για άλλο άτομο. Εάν πρόκειται για άλλο άτομο (πχ δημοσιογράφος, φωτογράφος) να ισχύει ότι προβλέπεται από τις οδηγίες του ΕΟΔΥ αναφορικά με τη διαχείριση πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος.

4.  Σε όλους τους αγώνες το σωματείο που διοργανώνει τον αγώνα είναι υπεύθυνο για την τήρηση καταλόγου για όσους εισέρχονται στην αθλητική εγκατάσταση για πιθανή ιχνηλάτηση από τον ΕΟΔΥ.

5.    Σε όλες τις εγκαταστάσεις/γήπεδα θα πρέπει να υπάρχει μόνο είσοδος/έξοδος στην οποία

καταγράφονται οι εισερχόμενοι και εξερχόμενοι με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ώστε να υπάρχει η

δυνατότητα ιχνηλάτησης τυχόν κρούσματος COVID-19 από τον ΕΟΔΥ. Οι παρευρισκόμενοι στις εισόδους της εγκατάστασης θα πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί για την εύρυθμη είσοδο των συντελεστών του αγώνα, ενώ θα πρέπει να κρατούν απόσταση 2μ. μεταξύ τους και να φορούν προστατευτικά γάντια και

μάσκες. Για την είσοδο στην εγκατάσταση να συμπληρώνεται για κάθε μέρα ξεχωριστά ο επικαιροποιημένος Κατάλογος Εισερχομένων Εξερχομένων: https://gss.gov.gr/images/Κατάλογος_Εισερχ-

Εξερχ_στην_αθλητική_εγκατάσταση_v9.pdf το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας, η ώρα εισόδου και εξόδου, η ύπαρξη τυχόν συμπτωμάτων και θα υπογράφεται από όλους τους εισερχόμενους στην αθλητική εγκατάσταση. Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας συνιστάται εντόνως στίς ομάδες-συμμετοχές να έχουν συμπληρώσει τα στοιχεία του πληρώματος και μηχανικών με στοιχεία επικοινωνίας όπως

αναφέρονται παραπάνω σε μορφή EXCEL και να τα παραδίδουν στον οργανωτή. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε όσους δηλώνουν κάποιο σύμπτωμα στο έντυπο εισερχομένων – εξερχομένων. Ο κατάλογος θα

αρχειοθετείται, καθημερινά, με μέριμνα του υπευθύνου της εγκατάστασης, προκειμένου να διευκολυνθεί πιθανή αναγκαία ιχνηλάτηση και θα αποστέλεται στην Ομοσπονδία. Επίσης, σε όλους τους συντελεστές του αγώνα θα διενεργείται θερμομέτρηση πριν την είσοδο στην εγκατάσταση σε ειδικά προκαθορισμένο χώρο.

Όσοι μετρηθούν με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 37ºC (τριάντα επτά βαθμών κελσίου) σε τρεις μετρήσεις, δε θα τους επιτρέπεται η είσοδος.

6.  Πέραν των αγωνιζομένων κατά τη διάρκεια του αγώνα, όλοι οι υπόλοιποι θα φοράνε προστατευτικές μάσκες και να φροντίζουν τη σωστή τήρηση υγιεινή των χεριών τους καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στην εγκατάσταση. (Σημείωση: Η πιθανή χρήση γαντιών μιας χρήσης δεν συνιστάται).Στον χώρο των pits θα πρέπει όλοι να φέρουν προστατευτική μάσκα, εξαιρούνται οι αγωνιζόμενοι- αθλητές που φορούν μπαλακλάβα που καλύπτει μύτη και στόμα

7.  Γενικώς, για την αποφυγή μετάδοσης του κορονοϊού SARS-CoV-2, θα πρέπει να εφαρμόζονται τα κάτωθι:

i.  Συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα ή καθαρισμός τους με αντισηπτικό διάλυμα με βάση το οινόπνευμα. 

ii.               Τα γάντια δεν συστήνονται από την Επιτροπή, αλλά προτιμάται η συχνή απολύμανση των χεριών. Γάντια θα χρησιμοποιούνται όμως κατά την μεταφορά ιματισμού και την παροχή ιατρικής βοήθειας .Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

iii.  Δεν επιτρέπονται οι χειραψίες ή οι εναγκαλισμοί.

iv.  Αποφυγή αγγίγματος του προσώπου (μύτη, στόμα, οφθαλμοί) με άπλυτα χέρια, ιδίως αν προηγουμένως υπήρξε επαφή με αντικείμενα που έχουν αγγίξει πολλά άλλα άτομα.

v.  Κάλυψη της μύτης και του στόματος με χαρτομάντηλο σε περίπτωση βήχα ή φταρνίσματος και απόρριψη του άμεσα σε κάδο απορριμμάτων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει χαρτομάντηλο, χρήση του εσωτερικού των αγκώνων.

vi.  Άμεσο πλύσιμο των χεριών και του προσώπου σε περίπτωση επαφής με άλλο πρόσωπο.

vii.  Αποφυγή συνθηκών συγχρωτισμού.

viii. Τήρηση απόστασης 2 μέτρων από άλλα άτομα ή προστατευτική μάσκα σε κοινόχρηστους χώρους

ix.  Οι προσωπικές συνομιλίες ή ενημερώσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται με απόσταση 2 μέτρων.

Ειδικά Πρωτόκολλα για τη διεξαγωγή των αγώνων

Τα ειδικά πρωτόκολλα για τη διεξαγωγή των αγώνων χωρίζονται σε τρεις κύριες κατηγορίες:

A.  Εγκατάσταση Χώροι Προς Χρήση

B.  Ανθρώπινο Δυναμικό

Γ. Διαδικασίες (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του αγώνα)

Για κάθε κατηγορία αναγράφονται αναλυτικά πρωτόκολλα, τόσο ως προς τον μέγιστο αριθμό πρόσβασης του ανθρώπινου δυναμικού στους επιμέρους χώρους της πίστας ανάλογα με την ιδιότητά τους, όσο και ως προς τον τρόπο λειτουργίας της εγκατάστασης και των διαδικασιών που αφορούν τη διοργάνωση του αγώνα.

Α. Εγκατάσταση Χώροι Προς Χρήση

- Η αθλητική εγκατάσταση στην οποία διεξάγονται οι Αναβάσεις εμπίπτει στην κατηγορία υπαίθριες προσωρινές αθλητικές εγκαταστάσεις.

-Οι Αναβάσεις διεξάγονται πάνω στο οδικό δίκτυο. Ο οργανωτής είναι υποχρεωμένος να οριοθετήσει την αρχή και το τέλος της αθλητικής εγκατάστασης.

Η είσοδος της υπαίθριας προσωρινής αθλητικής εγκατάστασης ορίζεται να είναι στην αρχή της όπου είναι και η είσοδος στο χώρο στάθμευσης και επισκευής των αγωνιστικών αυτοκινήτων (pits)

Αυτή θα είναι και η μοναδική είσοδος και έξοδος. Η είσοδος στην προσωρινή αθλητική εγκατάσταση οριοθετείται με κάγκελα. Οι αγωνιζόμενοι, οι τεχνικοί και οι συνοδοί τους καθώς και τα στελέχη και οι άρχοντες του αγώνα και όλοι οι διαπιστευμένοι της οργάνωσης θα εισέρχονται από αυτή την είσοδο.

-Οι εισερχόμενοι και οι εξερχόμενοι θα καταγράφονται με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ιχνηλάτησης τυχόν κρούσματος COVID-19 από τον ΕΟΔΥ. Στο χώρο αυτό γίνεται θερμομέτρηση πριν την είσοδο στην εγκατάσταση σε ειδικά προκαθορισμένο χώρο (τέντα). Ο γιατρός θα βρίσκεται στην είσοδο θα ελέγχει και θα θερμομετρεί όλους τους εισερχόμενους. Όσοι μετρηθούν με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 37ºC σε τρεις

μετρήσεις, δε θα τους επιτρέπεται η είσοδος.

-  Η πρόσβαση θα είναι ατομική (ένας – ένας) για να μπορεί να γίνεται η θερμομέτρηση. Οι εισερχόμενοι θα πρέπει να τηρούν απόσταση 2μ. από τον προπορευόμενο τους.

-  Οι παρευρισκόμενοι στις εισόδους της εγκατάστασης θα πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί για την εύρυθμη

είσοδο των συντελεστών του αγώνα, ενώ θα πρέπει να κρατούν απόσταση 2μ. μεταξύ τους. Συνιστάται να φορούν μάσκες.

 

-Το τέλος της προσωρινής υπαίθριας αθλητικής εγκατάστασης θα βρίσκεται πάνω στο οδικό δίκτυο κάποια χλμ μετά την αρχή της η οποία θα είναι κλειστή και οριοθετημένη με κάγκελα κάθετα στο δρόμο χωρίς δυνατότητα πρόσβασης από κανένα. Στελέχη του σωματείου που θα διεξάγει τον αγώνα θα ορίσει στελέχη που θα απαγορεύουν οποιαδήποτε διέλευση.

-Στους χώρους που θα υπάρχει γραμματεία (στην είσοδο των pits και στην αφετηρία της διαδρομής) καθώς και στις χημικές τουαλέτες, θα πρέπει να υπάρχει αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (ή gel) 70%.

Οι Γραμματεία του αγώνα –Κέντρο του αγώνα

θα λειτουργεί σε ανοιχτούς χώρους με τέντες τρία επί τρία μέτρα (3x3μ) ή τρία επί 6 μέτρα (3χ6) ανοιχτές

τουλάχιστον από τις δύο πλευρές. Αν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποιος κλειστός χώρος της περιοχής σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Χώρος Πιτς (Συνεργεία αγωνιζομένων)

Στον χώρο των πιτς πρόσβαση έχουν:

-  Οι αγωνιζόμενοι και 4 μηχανικοί ανά συμμετοχή *Για την εφαρμογή των ανωτέρω να λαμβάνονται υπόψη τα διαθέσιμα τετραγωνικά του χώρου των pits σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

-  Οι αξιωματούχοι του αγώνα

-  Οι φωτογράφοι/δημοσιογράφοι που καλύπτουν τον αγώνα

-  Οι τέντες των ομάδων θα έχουν διαστάσεις τρία επί τρία μέτρα (3x3μ) ή τρία επί 6 μέτρα (3χ6) ανά αγωνιζόμενο και θα τοποθετούνται σε απόσταση μίνιμουμ 4 μέτρων η μια από την άλλη.

-  Δίνεται η δυνατότητα κοινού σέρβις σε αγωνιζόμενους, κατόπιν έγκρισης του σωματείου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρείται ο κανόνας 4 άτομα ανά τέντα 3x3, η οποία θα πρέπει να είναι ανοιχτή από 2 τουλάχιστον πλευρές (συνιστάται μόνο μια πλευρά κλειστή).

Αποδυτήρια - Διάδρομοι Χώροι Υγιεινής

Στις υπαίθριες προσωρινές αθλητικές εγκαταστάσεις δεν υπάρχουν αποδυτήρια ή διάδρομοι.

Κάθε αθλητής χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο το δικό του όχημα και εξοπλισμό ασφαλείας. Σε περίπτωση που επιθυμεί να αλλάξει ιματισμό, θα χρησιμοποιεί την καρέκλα και το τραπέζι που του έχει διατεθεί ή το αυτοκίνητό του.

Δεδομένου ότι είναι προσωρινή αθλητική εγκατάσταση και δεν υπάρχουν μόνιμοι χώροι υγιεινής θα τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες οι οποίες θα καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο καθαρισμού τους.

Το σωματείο θα πρέπει να εξασφαλίσει υγειονομικό υλικό (σακούλες απορριμάτων, χαρτιά υγείας κ.ο.κ.) Αγωνιστικός χώρος Περιβάλλον χώρος:

Πρόσβαση στον αγωνιστικό χώρο έχουν οι εξής:

-  Όλοι οι αγωνιζόμενοι

-  Οι κριτές ασφαλείας της διαδρομής

-  Το προσωπικό των ασθενοφόρων και της ομάδας πρώτων βοηθειών

-  Ο αλυτάρχης και οι αγωνοδίκες του αγώνα

-  Τεχνικοί έφοροι

-  Όχημα και προσωπικό οδικής βοήθειας

-  Χρονομέτρες

-  Έως δεκαπέντε (15) φωτογράφοι ανά αγώνα

-  Έως δέκα (10) άτομα υπεύθυνα για την τηλεοπτική παραγωγή των αγώνων (δημοσιογράφοι, καμεραμαν, τεχνικοί κ.ο.κ.).

-  Security, ανάλογα με το εκάστοτε σχέδιο ασφαλείας του αγώνα.

-  Αστυνομικοί, ανάλογα με το εκάστοτε σχέδιο ασφαλείας του αγώνα.

-  Προσωπικό της οργάνωσης για την προετοιμασία και τη λήψη των μέτρων ασφαλείας του αγωνιστικού χώρου, την τοποθέτηση πινακίδων κ.ο.κ.

-  Πυροσβέστες- Διασώστες ανάλογα με το σχέδιο ασφαλείας του αγώνα. 

-  Δίνεται το δικαίωμα να παρευρεθούν και να παραμείνουν για όσο χρειασθεί και λοιπές ιδιότητες ή τεχνικοί

εγκατάστασης μεγαφώνων κ.α. ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και κατόπιν κλήσης τους από τα αρμόδια όργανα του αγώνα.

-  Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος εντός του αγωνιστικού χώρου και στον περιβάλλοντα χώρο στους μη έχοντες

εργασία. Εντός των εν λόγω χώρων θα πρέπει να παραμένουν μόνο όσοι συμμετέχουν στον αγώνα καθώς και όσοι έχουν κάποια εργασία και για το απαιτούμενο διάστημα που χρειάζεται για την ολοκλήρωση αυτής. Μετά το τέλος της εργασίας τους θα αποχωρούν.

-  Όλες οι εργασίες προετοιμασίας στον αγωνιστικό χώρο και στον περιβάλλοντα χώρο εν γένει θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μία (1) ώρα πριν την έναρξη του αγώνα.

-  Όλοι οι παρευρισκόμενοι στον αγωνιστικό χώρο (πλην των αγωνιζόμενων) θα πρέπει να τηρούν την ελάχιστη απόσταση των 2μ. και πρέπει να φορούν προστατευτικές μάσκες και να φροντίζουν την σωστή τήρηση της υγιεινής των χεριών τους. (Η χρήση γαντιών μίας χρήσης δεν συνιστάται)


Καντίνες

Στις υπαίθριες προσωρινές αθλητικές εγκαταστάσεις δεν υπάρχουν κυλικεία.

Οι καντίνες θα εξυπηρετούν σε μορφή “Self Service” και θα μπορούν να λειτουργούν με τήρηση του όρου «έως 4 άτομα σε 20τ.μ. και σε μεγαλύτερο χώρο, ένα άτομο επιπλέον ανά 10τ.μ. Υπεύθυνος για την τήρηση των ανωτερω θα είναι ο υπεύθυνος της καντίνας.

Λοιποί χώροι: 

Β. Ανθρώπινο Δυναμικό

1.  Σε κάθε αγώνα, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προσπάθειες ώστε το προσωπικό που θα απασχοληθεί, να περιοριστεί στο απολύτως αναγκαίο για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

2.  Ο κάθε παρευρισκόμενος στην αθλητική εγκατάσταση οφείλει να παραμένει στους χώρους αρμοδιότητάς του και να μην μετακινείται σε άλλους χώρους.

4. Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με το ανθρώπινο δυναμικό που εμπλέκεται στη διοργάνωση του αγώνα και την πρόσβασή του στους χώρους της εγκατάστασης, ανάλογα με την ιδιότητά του (όλοι οφείλουν να φέρουν ανά πάσα στιγμή την διαπίστευση ή/και τα διακριτικά αναγνώρισης τους):

Αγωνιζόμενοι

Κριτές ασφαλείας

Αξιωματούχοι αγώνα Παρατηρητές Ομοσπονδίας Οργανωτική επιτροπή

Μέλη του σωματείου που διοργανώνει τον αγώνα Ιατροί Αγώνα

Τραυματιοφορείς

Προσωπικό Ασθενοφόρων

Ομάδα Α' Βοηθειών – κατόπιν σχεδίου (Κ.Σ.) Στελέχη ΟΜΑΕ

Security - κατόπιν σχεδίου (Κ.Σ.)

Βοηθητικό Προσωπικό Αγώνα

(Τεχνικοί, συντηρητές αγωνιστικού χώρου, προσωπικό για πινακίδες, προσωπικό για καθαρισμό κ.α) Προσωπικό πιθανόν τηλεοπτικών παρόχων (κατά τη διάρκεια του αγώνα)

Αστυνομία - κατόπιν σχεδίου (Κ.Σ.)

Πυροσβεστική – κατόπιν σχεδίου (Κ.Σ.) Φωτογράφοι

Δημοσιογράφοι

Υπεύθυνοι Χρονομέτρησης

Εκπρόσωποι Χορηγών, Θεσμικών Φορέων

Γ. Διαδικασίες (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του αγώνα) 

1.  Όλοι οι εργαζόμενοι κατά την είσοδό τους στην αθλητική εγκατάσταση, πέραν της θερμομέτρησης, θα απολυμαίνουν τα χέρια τους με κατάλληλο απολυμαντικό υγρό (ή gel), που η οργάνωση θα τους παρέχει στην είσοδο.

2.  Ο αγωνιστικός εξοπλισμός θα πρέπει να έχει απολυμανθεί με αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (ή gel) 70% πριν τη χρήση του με ευθύνη του αγωνιζομένου.

4.  Όλοι όσοι εισέρχονται στον χώρο, αλλά και μόλις αποχωρούν από αυτόν, οφείλουν να απολυμάνουν τα χέρια τους με κατάλληλο απολυμαντικό διάλλειμα (ή gel).

5.  Δεν επιτρέπονται χειραψίες ή εναγκαλισμοί, ενώ απαγορεύεται ρητώς το φτύσιμο και το φύσημα της μύτης.

6.  Οι αγωνιζόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποκλειστικά το δικό τους ρουχισμό και εξοπλισμό.

7.  Συνιστάται, όπου είναι εφικτό, ο περιορισμός στο ελάχιστο του συνωστισμού και η τήρηση της απόστασης των δύο μέτρων

 

Διοικητικός - Τεχνικός Έλεγχος - Ενημέρωση αγωνιζομένων:

1.  Ο Διοικητικός έλεγχος και ο Τεχνικός έλεγχος θα διεξάγεται ανάλογα με τον αριθμό συμμετοχής του αγωνιζόμενου και ύστερα από ανακοίνωση του σωματείου.

Ο αγωνιζόμενος ή ο εκπρόσωπος του, θα προσέρχεται την ώρα που αναγράφεται στο πρόγραμμα του αγώνα,

τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας (μάσκα προσώπου, αποστάσεις κλπ). Στον χώρο της γραμματείας θα υπάρχει αντισηπτικό χεριών, ενώ αν υπάρχουν περισσότερα από ένα σημεία εξυπηρέτησης των αγωνιζομένων, αυτά θα βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον δυο (2) μέτρων μεταξύ τους.

2.  Η ενημέρωση αγωνιζομένων θα πραγματοποιείται σε ανοικτό σκεπασμένο χώρο (υπόστεγο ή τέντα). Σε

περίπτωση που δεν είναι εφικτό, είναι δυνατή η διεξαγωγή της συνάντησης σε κλειστό χώρο με τήρηση του όρου

«έως 4 άτομα σε 20τ.μ. και σε μεγαλύτερο χώρο, ένα άτομο επιπλέον ανά 10τ.μ.», τήρηση της απόστασης των 2 μέτρων ενώ συνιστάται χρήση προστατευτικής μάσκας και γαντιών από τους παρευρισκόμενους. Η ενημέρωση θα πρέπει να είναι περιεκτική και σύντομη.

 

Απονομή

Απονομές βάσει οδηγιών της υγειονομικής επιτροπής της Γ.Γ.Α. δεν θα τελούνται.

 

Άφιξη αγωνιζομένων και μηχανικών:

Συνιστάται οι αγωνιζόμενοι και οι μηχανικοί τους να καταφθάνουν στον χώρο του αγώνα τουλάχιστον 2 ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη του διοικητικού ελέγχου, ώστε να τηρούνται όλες οι διαδικασίες του πρωτοκόλλου. Το σωματείο θα εκδώσει χρονοδιάγραμμα άφιξης τους που θα πρέπει να τηρηθεί αυστηρά.

Αξιωματούχοι αγώνα / Κριτές ασφαλείας:

-  Θα πρέπει να βρίσκονται στην εγκατάσταση τρεις (3) ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.

-  Επίσης, θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί για τις διαδικασίες και τα ισχύοντα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και να βοηθούν και να παροτρύνουν τους λοιπούς παρευρισκόμενους για την τήρησή τους.

Προσωπικό Εγκατάστασης / Security:

-  Το προσωπικό της εγκατάστασης και το προσωπικό της εταιρείας security θα πρέπει να βρίσκονται στις θέσεις τους τρεις (3) ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.

-  Επίσης, θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί για τις διαδικασίες και τα ισχύοντα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και να βοηθούν και να παροτρύνουν τους λοιπούς παρευρισκόμενους στην τήρησή τους.

-  Όλες οι εργασίες προετοιμασίας στον αγωνιστικό χώρο και στον περιβάλλοντα χώρο εν γένει θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μία (1) ώρα πριν την έναρξη του αγώνα.

Αστυνομία / Πυροσβεστική υπηρεσία.

-  Τα σώματα ασφαλείας οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα όλα τα μέτρα προστασίας (προστατευτικές μάσκες, θερμομέτρηση κ.ο.κ.), ιδιαίτερα όσοι βρίσκονται στις πύλες εισόδου / αγωνιστικό χώρο και να φροντίζουν την σωστή τήρηση της υγιεινής των χεριών τους.

Φωτογράφοι.

-  Για την παρουσία των φωτογράφων στον αγώνα θα ακολουθείται αυστηρά, διαδικασία διαπίστευσής τους από το σωματείο για κάθε αγώνα. 

-  Οι φωτογράφοι πρέπει να τηρούν όλα τα μέτρα υγιεινής (μάσκες, θερμομέτρηση, απολύμανση χεριών στην είσοδο κ.τ.λ.) καθώς και την απόσταση των 2μ. από τους γύρω τους.

-  Ο αριθμός των φωτογράφων πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός, ενώ θα ισχύει το μέτρο «ένας (1) φωτογράφος ανά μέσο» και ο συνολικός αριθμός τους δε δύναται να ξεπερνά τους δέκα πέντε (15) φωτογράφους ανά αγώνα.

-  Οι φωτογράφοι θα παραλαμβάνουν τα ειδικά διακριτικά κατά την είσοδό τους.

-Οι φωτογράφοι οφείλουν να συμμορφώνονται άμεσα στις υποδείξεις των κριτών ασφαλείας και των υπευθύνων της εγκατάστασης.

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)

-  Για την παρουσία των εκπροσώπων των ΜΜΕ στον αγώνα θα ακολουθείται αυστηρά, διαδικασία διαπίστευσής τους από το σωματείο για κάθε αγώνα, με μέγιστο αριθμό τα δέκα (10) άτομα.

-  Όλοι οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ, οφείλουν να τηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις.

-  Τηλεοπτική παραγωγή

-  Όλες οι εργασίες της τηλεοπτικής παραγωγής του αγώνα, οφείλουν να έχουν ολοκληρωθεί δύο (2) ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. Το προσωπικό του τηλεοπτικού παρόχου, από αυτό το χρονικό σημείο και έπειτα, θα πρέπει να είναι στη θέση εργασίας του αποφεύγοντας την άσκοπη μετακίνηση στους χώρους της εγκατάστασης, παρά μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και για την επίλυση τυχόν προβλημάτων.

-  Υπάρχει δυνατότητα συνέντευξης εντός του αγωνιστικού χώρου, πριν και μετά την λήξη του αγώνα, τηρώντας την απόσταση των 2μ.

-  Οι εργαζόμενοι στο VAN πρέπει να φορούν προστατευτικές μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας τους, να φροντίζουν τη σωστή υγιεινή των χεριών τους, Το όχημα θα πρέπει να απολυμαίνεται μετά από κάθε χρήση, ενώ προτείνεται οι πόρτες του οχήματος να παραμένουν ανοιχτές για φυσικό αερισμό.

Ιδανικά, προτείνεται η εφαρμογή προστατευτικού Plexiglas ανάμεσα στις θέσεις εργασίας.

Συνεντεύξεις

-  Συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του αγώνα δεν θα πραγματοποιείται.

-  Οι συνεντεύξεις Pre Race, Post Race κλπ θα πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένο χώρο και κατόπιν

συνεννόησης του υπευθύνου τύπου του σωματείου και των τηλεοπτικών παρόχων, με πρωταρχικό μέλημα τη διασφάλιση της υγείας όλων και την τήρηση όλων των μέτρων πρόληψης και προστασίας.

-Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, θα πρέπει να τηρείται αυστηρά απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των παρευρισκομένων.

-  Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τις συνεντεύξεις (μικρόφωνα, ακουστικά κλπ.) θα πρέπει να είναι ατομικός και να καλύπτεται με πλαστικές μεμβράνες, οι οποίες θα αντικαθίστανται μετά το τέλος κάθε συνέντευξης με ευθύνη του τηλεοπτικού παρόχου. 


Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.