Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την "5η Ανάβαση Ελασσόνας"

 Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην Ε.Ο. Λάρισας-Κοζάνης, από τη Χ/Θ 40+100 έως τη Χ/Θ 47+700 κατά τις ημερομηνίες 23 & 24 Οκτωβρίου 2021, λόγω τέλεσης αγώνα αυτοκινήτου με την επωνυμία – 5η Ανάβαση Ελασσόνας».

Η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας αποβλέποντας στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα αυτοκινήτου, την εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, αποφάσισε τα εξής:

α). Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Ε.Ο. Λάρισας – Κοζάνης, από τη Χ/Θ 40+100 (Δ/ση οδών 6η Οκτωβρίου με Μεγ. Αλεξάνδρου πόλης Ελασσόνας) έως και τη Χ/Θ 47+700 (Δ/ση Ε.Ο. Λάρισας-Κοζάνης με Ε.Ο. Κατερίνης Ελασσόνας), για τις 23 Οκτωβρίου 2021 κατά tic ώρες 10:30’έως και 17:00′ και για tic 24 Οκτωβρίου 2021 κατά tic ώρες 10:00′-16:00′.

σε εκτέλεση της ανωτέρω (στ) σχετικής έγκρισης τέλεσης αγώνα αυτοκινήτου με την επωνυμία «5η ΑΝΑΒΑΣΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ».

β). Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Κατεύθυνση κυκλοφορίας από Ελασσόνα προς Koζάνη:

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία, με προορισμό την Κοζάνη, θα εκτρέπονται από την πόλη της Ελασσόνας στην Ε.Ο. Ελασσόνας-Δεσκάτης και μέσω της Επαρχ. Οδού Δεσκάτης-Καρπερού, θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό στο ύψος των Γρεβενών.

Κατεύθυνση κυκλοφορίας από Κοζάνη προς Ελασσόνα;

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία, με προορισμό την Ελασσόνα θα κινούνται στην Εγνατία Οδό και μέσω της Επαρχ. Οδού Δεσκάτης-Καρπερού και της Ε.Ο. Ελασσόνας- Δεσκάτης, θα εισέρχονται στην πόλη της Ελασσόνας.

Κατεύθυνση κυκλοφορίας από Ελασσόνα προς Κατερίνη:

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία, με προορισμό την Κατερίνη, θα κινούνται στη Ν.Ε.Ο. Λάρισας-Κοζάνης και μέσω της Δημοτικής Οδού Τυρνάβου — Αμπελώνα – Γυρτώνης και του Ανισόπεδου Κόμβου Γυρτώνης, θα εισέρχονται στην Π.Α.Θ.Ε. ή στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού-Λεπτοκαρυάς και θα κατευθύνονται προς Κατερίνη.

Κατεύθυνση κυκλοφορίας από Κατερίνη προς Ελασσόνα:

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία, με προορισμό την πόλη της Ελασσόνας, θα κινούνται στην Π.Α.Θ.Ε. ή στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού-Λεπτοκαρυάς και μέσω του Ανισόπεδου Κόμβου Γυρτώνης και της Δημοτικής Οδού Τυρνάβου – Αμπελώνα – Γυρτώνης, θα εισέρχονται στη Ν.Ε.Ο. Λάρισας-Κοζάνης και θα κατευθύνοντα στην Ελασσόνα.

  1. -Οι διοργανωτές, υπογοεούνται καθ’ όλη τη διάρκεια τέλεσης εν λόγω αγώνα να τοποθετούν και να συντηρούν την οδική σήμανση, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, αντανακλαστικά προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και γενικά να λαμβάνουν κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται m: αποκλειστική ιιέοιιινα καιευθύνη τους η οιιαλή και ασφαλής διεΕαγωνή της κυκλοοοοιας των ογηαάτων στην πεοιοτήτέλεσης εν λόγω αγώνα.
  2. – Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Πιερίας και Κοζάνης, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους, τυχόν έκδοση αποφάσεων απαγόρευσης κυκλοφορίας για την περιοχή ευθύνης τους καθώς και τη συνδρομή τους, με τη λήψη απαιτούμενων μέτρων τροχονομικής Αστυνόμευσης, στα σημεία εκτροπής της κυκλοφορίας.
  3. – Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Μαγνησίας – Φθιώτιδας – Τρικάλων – Καρδίτσας και Γρεβενών,

παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.

  1. – Το Αστυνομικό Τμήμα Ελασσόνας, παρακαλείται για την ενημέρωσή του και τη λήψη επιβαλλόμενων μέτρων αρμοδιότητάς του.
  2. -Προϊστάμενες Υπηρεσίες, κοινοποιείται η παρούσα (υ.τ.α.) με την παράκληση όπως ενημερωθούν
  3. – Λοιπές Υπηρεσίες, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.
  4. – Η ισγύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης (ΔΙΠΑΔ/οικ. 502/9-7-2003 Υπουργική Απόφαση [Β/946/2003], τη δημοσίευσή της (άρθρο 109 του Κ.Ο.Κ.) και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο (άρθρο 4 του Ν. 3861/2010), οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014 (Α-261).
Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.