(*) Στους παγετόπληκτους αγρότες του νομού Λάρισας θα καταβληθεί το ποσό των 2.732.954,81 ευρώ.