Τρεις προσλήψεις με 8μηνη σύμβαση στο Δήμο Ελασσόνας

Με 3 υπαλλήλους ενισχύεται ο Δήμος Ελασσόνας. Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά. 

 Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.

 Η προκήρυξη αναφέρει: 

 Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ελασσόνας, που εδρεύει στην Ελασσόνα, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (dimoselassonas@gmail.com) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ -6ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57 –ΤΚ 40200 ΕΛΑΣΣΟΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού υπόψιν κας. Χρυσούλας Κατσιούλη (τηλ. επικοινωνίας: 2493350254, 240). 

 Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. 


Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.