Δήμος Ελασσόνας: «Νέο τοιχίο αντιστήριξης στην κοινότητα Καρυάς»

Τη σύμβαση για την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Δημοτική Κοινότητα Καρυάς υπέγραψε ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας με τον εκπρόσωπο της εταιρείας «ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΪΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ», με έδρα τη Λάρισα, κ. Βάϊο Λιαπόπουλο.

Το έργο έχει τίτλο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Δ.Κ. Καρυάς» προϋπολογισμού 52.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) και η χρηματοδότησή του θα πραγματοποιηθεί από τους ΚΑΠ επενδυτικών αναγκών του Δήμου.

Με την ευκαιρία της υπογραφής της σύμβασης ο κ. Γάτσας δήλωσε: «Καθημερινά δρομολογούμε μικρά και μεγαλύτερα έργα, που λύνουν προβλήματα ετών. Από την πρώτη ημέρα εστιάσαμε στην καθημερινότητα και την ασφάλεια των κατοίκων στις κοινότητες. Το έργο στην Κοινότητα Καρυάς αφορά την ασφάλεια του οδοστρώματος της κοινότητας και αποτελούσε σοβαρό λόγο ανησυχίας για τους κατοίκους. Μέρα με την ημέρα αποκαθιστούμε την εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι του δήμου και την αξιοπιστία του δήμου έναντι των συμπολιτών μας».

Η μελέτη αφορά στην κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης επί δημοτικής οδού στη θέση «Μουσουλή» στην κοινότητα Καρυά, με την οποία θα καθαιρεθεί το υπάρχον τοιχίο το οποίο έχει υποστεί φθορές και θα κατασκευασθεί νέο, από σκυρόδεμα, το μήκος του οποίου θα είναι 40,00 μ και το μέσο ύψος του 2,50 μ. Στο σοκάκι δίπλα από τον κεντρικό δρόμο, στον χώρο κατασκευής του τοιχίου θα ανακατασκευασθεί το πέτρινο τοιχιάκι για μήκος 20,00 μ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ:

·Καθαιρέσεις/Εκσκαφές θεμελίων

·Κατασκευή στρώσης σκυροδέματος (καθαριότητας) C12/15 πάχους 0,10μ

· Κατασκευή του ξυλότυπου

· Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού

· Κατασκευή του τοιχίου με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

· Μόνωση των επιφανειών του τοιχίου οι οποίες βρίσκονται σε επαφή με τα επιχώματα

· Επιχώσεις

· Κατασκευή πέτρινου τοιχίου (μικρού ύψους)

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.