Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας ζητά διευθυντή για το κατάστημα Ελασσόνας

Η εκπροσώπηση της Τράπεζας και η προώθηση των συμφερόντων της στην αγορά που δραστηριοποιείται, ο έλεγχος της επίτευξης των επιχειρηματικών στόχων ανάπτυξης και διατήρησης των πελατειακών σχέσεων, η Διοίκηση του Καταστήματος, ο συντονισμός και εποπτεία των εργασιών, η ασφάλεια των συναλλαγών, η εκπαίδευση και εξέλιξη του προσωπικού.

Καθήκοντα:

1.     Διοίκηση και Οργάνωση

·     Εναρμονίζει τη συμπεριφορά του με το νομικό πλαίσιο είτε αυτό προκύπτει από κανόνες και οδηγίες της Τράπεζας Ελλάδος και των Νομισματικών Αρχών είτε από εγκύκλιες οδηγίες τη Τράπεζας (τραπεζικό απόρρητο, κανονιστική συμμόρφωση, ξέπλυμα χρήματος, κλπ).

·     Έχει την ευθύνη της διοίκησης του Καταστήματος καθώς και του ανθρώπινου δυναμικού που το στελεχώνει και θεωρείται υπεύθυνος γι’ αυτό.

2.     Ανάπτυξη Εργασιών

·         Συνεργάζεται αρμονικά με τη Διοίκηση της Τράπεζας.

·         Συνεργάζεται αρμονικά με τη Δ/νση Εργασιών & Πιστοδοτήσεων για την ανάπτυξη των εργασιών του Καταστήματος, για τον καθορισμό και την επίτευξη των στόχων και του προϋπολογισμού καθώς και την εφαρμογή του προγράμματος δράσης.

·         Έχει την ευθύνη της προσέλκυσης της πελατείας, τη συνολική διαχείριση των σχέσεων με αυτή και την περαιτέρω διείσδυση στις τοπικές αγορές.

·         Προάγει και προβάλει την εικόνα της Τράπεζας στον επαγγελματικό και κοινωνικό κύκλο.

·         Παρακολουθεί την πορεία ανάπτυξης των στόχων του Καταστήματος, εντοπίζει τυχόν αποκλίσεις και λαμβάνει διορθωτικά μέτρα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

3.     Πίστη – Έλεγχος

·         Συνεχής παρακολούθηση του πιστωτικού χαρτοφυλακίου του Καταστήματος.

·         Αρμονική συνεργασία με την Υπηρεσία Καθυστερήσεων για τις καθυστερημένες οφειλές με σκοπό την εξόφληση τους ή την αναδιάρθρωση – ρύθμιση αυτών.

·         Εποπτεύει την τήρηση των διαδικασιών που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του Καταστήματος και την ορθή εκπροσώπηση της Τράπεζας έναντι τρίτων.

Προφίλ Υποψηφίου:

·     Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης (μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα οικονομικά επιθυμητός)

·     Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στον τραπεζικό τομέα με απαραίτητες γνώσεις σε όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών και ιδιαίτερα των χορηγήσεων

·     Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

·     Άριστη γνώση Η/Υ

·     Άριστες διοικητικές, επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

·     Πελατοκεντρική αντίληψη

·     Ανεπτυγμένη ικανότητα επίτευξης στόχων

·     Πωλησιακός προσανατολισμός για προσέλκυση πελατείας με έμφαση στην κερδοφορία

Εταιρικές Παροχές:

·     Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

·     Προοπτικές εξέλιξης σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο τραπεζικό οργανισμό

·     Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση:

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μιαούλη 3

42 100 Τρίκαλα

τηλ. 24310-76104

Υπόψη:  Προέδρου Δ. Σ ή στο email: alappas@bankofthessaly.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των βιογραφικών.
Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.