Ακόμη μια πρόταση του Δήμου Ελασσόνας χρηματοδοτείται από το «Πράσινο Ταμείο»

Το «πράσινο» φως για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων για το Δήμο Ελασσόνας έδωσε το Πράσινο Ταμείο στη συνεδρίαση 8ης Δεκεμβρίου 2021, μετά από αίτημα του Δήμου Ελασσόνας για την ένταξη στη δράση « Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. ».

Το ποσό της χρηματοδότησης ανέρχεται στα  37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και αφορά την υπ΄ αρ. 46166/4-11-2021 (αρ. πρ. Π.Τ.8460/25-11-2021) πρόταση του Δήμου Ελασσόνας, η οποία υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου.   

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας δήλωσε: «Ακόμη μία πρόταση μας χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. Με μικρά και μεγάλα έργα και γνώμονα τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και την ανάγκη του κάθε δημότη για πρόσβαση σε περισσότερους κοινόχρηστους χώρους, η Δημοτική Αρχή θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να ολοκληρώσει την εφαρμογή του σχεδίου πόλης και να δρομολογήσει την απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής αποτελεί από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας, γνώμονα για τη δημιουργία ενός δήμου σύγχρονου και φιλικού προς τον δημότη».

Διαδικασία εφαρμογής:

Σκοπός της διαδικασίας εφαρμογής είναι η ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου πόλης και η δρομολόγηση για την απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο που καταρτίζει ο Δήμος, λαμβάνοντας υπόψη, την κατάσταση της κάθε περίπτωσης αλλά και την ιεράρχηση αναγκαιότητας στην οποία αύτη κατατάσσεται.

Κατά τη φάση της υλοποίησης, γίνεται καταγραφή όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων στους οποίους δεν έχει γίνει απαλλοτρίωση. Με την καταγραφή των χώρων, γίνεται υποχρεωτικά και η κατάταξή τους σε μία (1) από τις τέσσερις (4) περιπτώσεις που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 92 του ν. 4759/2020:

Α) «Χώροι, για τους οποίους έχει αρθεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση δυνάμει δικαστικής απόφασης» και εκκρεμεί η τροποποίηση του σχεδίου

Β) «Χώροι, για τους οποίους έχει υποβληθεί αίτηση άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης περί της άρσης»

Γ) «Χώροι, για τους οποίους έχει αυτοδικαίως αρθεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση, αλλά δεν έχει κατατεθεί αίτηση για την τροποποίηση του σχεδίου»

Δ) «Λοιποί χώροι, που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις»

Στην τελευταία κατηγορία θα καταταχθούν όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της α, β και γ κατηγορίας και δεν έχουν απαλλοτριωθεί.

Σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση, περίπου 40 Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι αναμένονται να εμπίπτουν στις κατηγορίες που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 92 του ν. 4759/2020, για τους οποίους προκύπτει η ανάγκη ιεράρχησης της αναγκαιότητάς τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό και η συμμετοχή τους στις δράσεις του προτεινόμενου Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσής τους.

 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών

Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών ορίζονται τα παρακάτω διακριτά στάδια υλοποίησης με τους αντίστοιχους χρόνους υλοποίησης.

- Συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την σύνθεση του υπόβαθρου  (e-poleodomia) (2 μήνες)

- Συγκέντρωση των εκκρεμών υποθέσεων από τα αρχεία του Δήμου (3 μήνες)

- Επεξεργασία στοιχείων για κατάταξη και χαρακτηρισμό καταστάσεων (περιπτώσεις 1 – 4) της παραγράφου 2 του άρθρου 92 του ν. 4759/2020 (3 μήνες).

- Επεξεργασία στοιχείων για ιεράρχηση αναγκαιότητας των παραπάνω περιπτώσεων (4 μήνες)

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.