Δ. Τυρνάβου: Διανομή τροφίμων στους δικαιούχους ΤΕΒΑ

 Από το Δήμο Τυρνάβου ανακοινώνεται ότι θα γίνει δωρεάν διανομή τροφίμων στους δικαιούχους ΤΕΒΑ ενταγμένους στο ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (Ε.Ε.Ε.), που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να λαμβάνουν τρόφιμα και λοιπά είδη υλικής βοήθειας. Oι δικαιούχοι ειδοποιούνται και με γραπτό μήνυμα για τις διανομές.

Η διανομή για όλους τους δικαιούχους όλων των Κοινοτήτων θα γίνει αποκλειστικά σε μία (1) ημέρα και συγκεκριμένα:

  • Για τους όλους τους δικαιούχους ΔΕΥΤΕΡΑ 21 Φεβρουαρίου 2022 από 9:00 το πρωί έως 14:00 το μεσημέρι, στο χώρο της περιοχής ΤΟΥΜΠΑ (δίπλα από το Αναψυκτήριο). Είσοδος αυτοκίνητων από κεντρικό δρόμο ( Εμμανουήλειο Πνευματικό Κέντρο) και έξοδο από τον ίδιο δρόμο.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ «DRIVETHROUGH»

Λόγω της υφιστάμενης κατάστασης και της πανδημίας Covid-19, οι ωφελούμενοι που θα προσεγγίσουν το σταθερό σημείο διανομής (περιοχή Τουμπα Τυρνάβου- δίπλα από το Αναψυκτήριο) με όχημα θα ακολουθήσουν τον διαμορφωμένο διάδρομο εισόδου (από την πλευρά του Εμμανουήλειου Πνευματικού Κέντρου) και εξόδου πάλι από Αναψυκτήριο προς τον κεντρικό δρόμο του οχήματος στον περιβάλλοντα χώρο του κλειστού γυμναστηρίου έτσι ώστε:

1.Οι ωφελούμενοι δεν θα αποβιβάζονται σε καμία στιγμή από τα οχήματά τους.

2.Να διέρχονται από δύο «στάσεις» όπου:

α. Στην πρώτη, θα πραγματοποιείται η ταυτοποίησή τους από υπαλλήλους του Δήμου που θα είναι προφυλαγμένοι με μάσκες και γάντια. Μετά την ταυτοποίηση οι ωφελούμενοι θα υπογράφουν στο ηλεκτρονικό σύστημα ταυτοποίησης.

β. Στη δεύτερη, ο ωφελούμενος θα υποδεικνύει στους υπαλλήλους του αναδόχου πού θα τοποθετήσουν τα τρόφιμα (σχάρα, πορτ – παγκάζ, εντός του οχήματος) και οι υπάλληλοι της αναδόχου εταιρείας ολοκληρώνουν τη διαδικασία.

γ. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας συνεχίζουν την έξοδό τους από τον περιβάλλοντα χώρο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Οι ωφελούμενοι είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες:

  1. Να προσέλθουν στο σημείο παραλαβής των τροφίμων αυστηρά στην προκαθορισμένη μέρα και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί με SMS. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να τηρηθεί ο συγκεκριμένος κανόνας για την αποφυγή μποτιλιαρίσματος.
  1. Κατά την ταυτοποίηση και παραλαβή να φορούν μάσκα και ανά αυτοκίνητο να επιβαίνουν μόνο 2 επιβάτες -δικαιούχοι.

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι του Δήμου Τυρνάβου κατά την προσέλευση τους να έχουν μαζί τους το ΑΜΚΑ σε επίσημο δημόσιο έγγραφο ή την αρχική αίτηση τους στο Ε.Ε.Ε. καθώς και την Αστυνομική Ταυτότητα για την παραλαβή των προϊόντων, μόνο τις ορισθείσες  ημερομηνίες, καθόσον δεν θα υπάρξει άλλη μέρα διανομής.

Όταν υπάρχει αδυναμία προσέλευσης του δικαιούχου, μπορεί να παραλάβει άλλο άτομο τα προϊόντα, όμως απαιτείται οπωσδήποτε η προσκόμιση εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του δικαιούχου από Δημόσιο φορέα.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.