Συνεδριάζει την Παρασκευή 4/02 το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας

Με 16  θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει δια ζώσης την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου στις 2:30 το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης στον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ για ίδρυση δημόσιου ΙΕΚ γαλακτοκομίας – τυροκομίας στον Δήμο Ελασσόνας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

2. Σύσταση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/1995. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

3. Σύσταση της Επιτροπής Δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

4. Σύσταση των επιτροπών α) «Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων» και β) «Προμήθειας Υλικών Επισκευής Οχημάτων» σύμφωνα με υπ' αριθμό 3373/20-3-1975 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμό 4993/745/24-4-1975 όμοια. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

5. Σύσταση των επιτροπών α) παραλαβής προμηθειών και β) παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

6. Ορισμός Πολιτικού Υπεύθυνου, Συντονιστή και Συντονιστικής Επιτροπής για το Πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις. Εισηγητής Ι. Καριπίδης.

7. Ορισμός επιτροπής για τη διερεύνηση χώρου και προσχεδίου για το Μνημείο Ποντιακού Ελληνισμού. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

8. «Σύσταση γνωμοδοτικής επιτροπής για την καταστροφή άχρηστου ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού υλικού». Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

9. Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας». Εισηγητής Ν. Γάτσας.

10. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

11. Καθορισμός Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

12. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Κοινότητας Γεράνειας. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

13. Ορισμός δικαιούχου Δημοτικού Συμβούλου για την καταβολή αποζημίωσης λόγω της συμμετοχής του στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

14. Παροχή γνώμης επί του «τέλους ταφής» στον Κανονισμό Τιμολόγησης 2022 του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Π.Ε. Λάρισας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

15. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης απορριμματοφόρου οχήματος στην «Οικονόμειος ΚΟΙΝΣΕΠ» για την παροχή υπηρεσιών ανακύκλωσης. Εισηγητής Ν. Γάτσας.

16. Κατανομή και απόδοση της χρηματοδότησης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

Α.Ν.-884
Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.