Σεμινάρια κατάρτισης από τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας

 Ο Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας ανακοινώνει ότι, υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας. θα υλοποιήσει σεμινάρια για

· Τεχνικούς Ασφαλείας για Επιχειρήσεις με πιστοποίηση

· ΕΦΕΤ- Σεμινάριο υποχρεωτικής κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων.

Αναλυτικά:

O Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας θα υλοποιήσει Προγράμματα Κατάρτισης Τεχνικών Ασφαλείας σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του 2021 , για τους εμπόρους και επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής , σε συνεργασία με το Παράρτημα Περιφέρειας Θεσσαλίας ΚΕΚ ΚΑΕΛΕ της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), στο κάτωθι θεματικό πεδίο: "Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Β΄ και  Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων  και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

Επισημαίνεται ότι η μη τήρηση των διατάξεων και των ρυθμίσεων της νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας από τις επιχειρήσεις, επιβάλλει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις του Ν.2639/1998.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι στοιχεία για  να υπογράψουν τη σχετική αίτηση : ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΑΔΤ, ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΚΑΔ.

Η χρέωση για τον κάθε συμμετέχοντα στο πρόγραμμα Γ’  Κατηγορίας είναι 50 ευρώ για τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου και η διάρκεια του προγράμματος είναι 10 ώρες. Στο πρόγραμμα Β’  Κατηγορίας η διάρκεια είναι 35 ώρες και η χρέωση για τα μέλη είναι 130 ευρώ.

Τηρείται σειρά προτεραιότητας και οι αιτήσεις των άνω προγραμμάτων ολοκληρώνονται άμεσα και  αποστέλλονται  στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου  για  να αρχίσει η υλοποίησή τους.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του  συλλόγου και στο τηλ. 24930-29591. Υπεύθυνη Προγραμμάτων: Κατή Άρτεμις, τηλ:6934831247

Επίσης, ο Εμπορικός Σύλλογος Ελασσόνας προτίθεται να υλοποιήσει νέο κύκλο Προγραμμάτων Κατάρτισης στην Υγιεινή Τροφίμων σε συνεργασία με το Παράρτημα Περιφέρειας Θεσσαλίας ΚΕΚ ΚΑΕΛΕ του εκπαιδευτικού οργανισμού της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) στο κάτωθι θεματικό πεδίο:

«Πιστοποιημένα προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων αρμοδιότητας ΕΦΕΤ»

Σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 14708 / 10-08-2007 / ΦΕΚ 1616 / Β / 17-08-2007, δημιουργείται η υποχρέωση σε όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων της χώρας μας που δραστηριοποιείται στον χώρο των τροφίμων , σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, να παρακολουθήσει σεμινάριο κατάρτισης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας. 

Υποχρεούνται να συμμετέχουν:

Προσωπικό Επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο τροφίμων , τη μαζική εστίαση και τη ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 10 ώρες και το κόστος είναι 70 € ανά καταρτιζόμενο.

Με την επιτυχή περάτωση κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος θα εκδίδονται από το ΚΕΚ ΚΑΕΛΕ προσωρινές Βεβαιώσεις Παρακολούθησης Εκπαιδευτικού Προγράμματος 1,  οι οποίες δεν θα αντικαθιστούν ούτε  υποκαθιστούν την επίσημη Βεβαίωση την οποία και θα εκδίδει ο ΕΦΕΤ και θα αποστέλλει απευθείας στους δικαιούχους μετά από επιτυχή περάτωση προβλεπόμενης δοκιμασίας (εξετάσεις).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στα γραφεία του Εμπορικού συλλόγου, Κ. Οικονόμου 43

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 24930-29591 και ώρες 9:00  έως  13:30.

Υπεύθυνη προγραμμάτων : Κατή Άρτεμις, τηλ.6934831247.

 

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.