Η Δανία παραβιάζει την προστασία της φέτας

Για παραβίαση από τη Δανία της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης της φέτας κάνει λόγο εισαγγελέας του Δικαστηρίου της ΕΕ. «Η Δανία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το δίκαιο της Ένωσης, παραλείποντας να λάβει μέτρα ώστε να παύσουν οι Δανοί παραγωγοί να

χρησιμοποιούν την καταχωρισμένη ονομασία «φέτα» για τυρί το οποίο προορίζεται για εξαγωγή προς τρίτες χώρες», αναφέρει η γενική εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ταμάρα Καπέτα.

Σύμφωνα το σχετικό ανακοινωθέν του Δικαστήριου στις 17 Μαρτίου, η Καπέτα υποστηρίζει ότι η λέξη «φέτα» καταχωρήθηκε ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) το 2002. Έκτοτε, η ονομασία «φέτα» επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για τυρί που παράγεται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας και πληροί τις σχετικές προδιαγραφές του προϊόντος.

Η φέτα έχει καταχωρηθεί ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) από το 2002 στην ΕΕ και μπορεί να παραχθεί μόνο στην Ελλάδα, βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών.

Τι ισχυρίζεται η Δανία που επιμένει
Η Δανία αντιτείνει, από την πλευρά της, ότι ο κανονισμός 1151/2012 έχει εφαρμογή μόνο στα προϊόντα που πωλούνται εντός της Ένωσης και ότι δεν καλύπτει τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες. Παραδέχεται, συνεπώς, ότι δεν λαμβάνει μέτρα για να προλάβει ή να σταματήσει τη χρήση της ονομασίας «φέτα» από τους εγχώριους παραγωγούς όταν τα προϊόντα τους προορίζονται για εξαγωγή προς τρίτες χώρες, με τις οποίες η Ένωση δεν έχει συνάψει ήδη διεθνή συμφωνία που να εγγυάται την προστασία της επίμαχης ονομασίας.

Καθαρή απάντηση εισαγγελέα
Σύμφωνα όμως με το ανακοινωθέν: «Στις σημερινές της προτάσεις, η γενική εισαγγελέας Ταμάρα Καπέτα διατυπώνει τη γνώμη ότι ο κανονισμός 1151/2012 καλύπτει τέτοιες εξαγωγές προς τρίτες χώρες. Εκθέτει δε λεπτομερώς τη συλλογιστική της, απαντώντας στα επιχειρήματα των διαδίκων.

Βασικές αιχμές που στηρίζουν την ελληνική πλευρά
Πρώτον, η εισαγγελέας σημειώνει ότι η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας καλύπτει την απαγόρευση των εξαγωγών της δανέζικης «φέτας» σε τρίτες χώρες.

Δεύτερον, το ελεύθερο εμπόριο είναι αναμφίβολα μία από τις αξίες τις οποίες σέβεται η έννομη τάξη της Ένωσης. Στο πλαίσιο όμως της «προτεινόμενης ερμηνείας λαμβάνονται υπόψη, πέραν των οικονομικών, και άλλα συμφέροντα που συνδιαμορφώνουν την αντίληψη των πολιτών της Ένωσης για το τι συνιστά ποιότητα ζωής και σε αυτό εξυπηρετεί ο σκοπός των ΠΟΠ» σημειώνει η Καπέτα.

Τρίτον, η νομική βάση των κανόνων ΠΟΠ, έγκειται στην ανάγκη για υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας εκείνων των προϊόντων των οποίων η ποιότητα αναγνωρίζεται διά της συσχέτισής τους με συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.

Έτσι, η γενική εισαγγελέας καταλήγει στην άποψη ότι η Δανία παρέβη τις υποχρεώσεις της, παραλείποντας να λάβει μέτρα για την πρόληψη ή την παύση της χρήσης της ονομασίας «φέτα» για τυρί που παράγεται στη Δανία αλλά προορίζεται για εξαγωγή προς τρίτες χώρες.

Ωστόσο, η Καπέτα επισημαίνει ότι η Δανία δεν παρέβη το καθήκον καλόπιστης συνεργασίας, όπως της είχε προσάψει η Κομισιόν με την επικουρική αιτίασή της. Δεν στοιχειοθετείται δηλαδή παραβίαση της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας εκ μέρους του κράτους μέλους όταν αυτό ερμηνεύει το δίκαιο της Ένωσης με διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πηγή: eleftheria.gr
Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.