Πρόταση του Ν. Ευαγγέλου για τον νέο νόμο και τον σχεδιασμό του ΕΣΠΑ

 Ο νέος νόμος για το ΕΣΠΑ βρίσκεται στην τελική ευθεία, μετά την κατάθεση του στη Βουλή.

Έχει ιδιαίτερη σημασία να επισημανθεί ότι η Επιτροπή με την υποστήριξη και της ΕΕΤΑΑ όλο αυτό το διάστημα απέστελλε προτάσεις για την συμμέτοχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλες τις λειτουργίεςδιακυβέρνησης του ΕΣΠΑ, στην Προετοιμασία – Σχεδιασμό – Διαχείριση – Υλοποίηση – Παρακολούθηση – Αξιολόγηση.

Σαν αντιπρόεδρος της Επιτροπής θα ήθελα να επισημάνω ότι στην προετοιμασία και στον σχεδιασμό του ΕΣΠΑ δεν καταφέραμε και πολλά, οι διαδικασίες ακολούθησαν  την πεπατημένη με μικρή ουσιαστική συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Φαίνεται όμως ότι στις διαδικασίες υλοποίησης του ΕΣΠΑ οι προτάσεις μας έγιναν αποδεκτές και όπως έχει γίνει γνωστό, στο Σχέδιο νόμου προβλέπεται:

 

• Η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαδικασία εξειδίκευσης των προγραμμάτων μέσω υποβολής προτάσεων στη Διαχειριστική Αρχή και συγκεκριμένα η ΚΕΔΕ για τα Τομεακά Προγράμματα και οι ΠΕΔ για τα ΠεριφερειακάΠρογράμματα.
• Η συνεργασία της ΚΕΔΕ με τις Επιτελικές Δομέςπροκειμένου να συμπεριληφθούν οι ανάγκες των Δήμων στους τομείς πολιτικής του οικείου Υπουργείου. 
• Η δυνατότητα για πρώτη φορά στο ΕΣΠΑ,  η ΚΕΔΕ με την  επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της ΕΕΤΑΑ,  να αξιοποιήσει πόρους από το Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας και υποστήριξης δικαιούχων  που έχουν την ευθύνη υλοποίησης των ΟΧΕ-ΒΑΑ.
• Παράλληλα στο σχέδιο νόμου προβλέπεται, (δεν προβλεπόταν στο σχέδιο νόμου που ήταν στη διαβούλευση) η συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ).

Η Επιτροπή διατυπώνει εισηγήσεις προς την Επιτροπή Παρακολούθησης σχετικά με τον προγραμματισμό των δράσεων και έργων τοπικής ανάπτυξης του Περιφερειακού Προγράμματος, το συντονισμό τους με τις δράσεις και τα έργα των Τομεακών και λοιπών Προγραμμάτων που αφορούν στην Περιφέρεια και παρακολουθεί την υλοποίησή τους 

 

Τα παραπάνω είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την ΚΕΔΕ όμως θα πρέπει  να παρακολουθήσουμε συστηματική την εφαρμογή τους.

Με την συνεργασία όλων, εκτιμώ ότι θα πετύχουμε τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.