Συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη 7/04 το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας

Με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει δια ζώσης σήμερα Πέμπτη 7 Απριλίου στις 2:30 το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος. Εισηγητής Ι. Δραγατσίκης.
2. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.
3. Ένταξη του Δήμου στην «Πλατφόρμα Δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων» και έγκριση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού για το σκοπό αυτό. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.
4. Καθορισμός της αρδευτικής περιόδου 2022 και έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης (καθορισμός αριθμού και θέσεων). Εισηγητής Ν. Γάτσας.
5. Έγκριση παράτασης ισχύος της υπ' αριθμό 25/2021 απόφασης περί της τιμολογιακής πολιτικής άρδευσης για το έτος 2022. Εισηγητής Ν. Γάτσας.
6. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Κοινότητα Ελασσόνας λόγω της κατασκευής κυκλικού κόμβου. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.
7. Έγκριση μείωσης του τέλους χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2022. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.
8. Έγκριση εκμίσθωσης των κατασκηνώσεων Κοκκινοπηλού με μειωμένο μίσθωμα. Εισηγητής Ν. Γάτσας.
9. Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.
10. Απόδοση στον ΟΚΠΑΠ της τακτικής χρηματοδότησης μηνός Μαρτίου ύψους 30.900,66 €. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.
11. Έγκριση απόδοσης στον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας της επιχορήγησης από το Πρόγραμμα Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου, ύψους 228.000,00 €. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.
12. Κατανομή της συμπληρωματικής χρηματοδότησης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ύψους και κατά προτεραιότητα των δαπανών θέρμανσης ύψους 48.645,00 €. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.
13. Έγκριση κλεισίματος ανενεργών τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Ελασσόνας για τους οποίους εξέλιπαν οι λόγοι διατήρησης. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.
14. Έγκριση του πορίσματος της επιτροπής καθορισμού του μισθώματος για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Γιαννωτών. Εισηγητής Χ. Παπαδημητρίου.
15. Γνωμοδότηση για την κατά παρέκκλιση από τους όρους δόμησης ανέγερση κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην Κοινότητα Καλλιθέας. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.
16. Εξέταση αιτήματος Στεργιανής Μουταφίδου για μίσθωση δημοτικού χώρου 2 τ.μ. για την τοποθέτηση του μετρητή αντλιοστασίου στην Κοινότητα Κεφαλοβρύσου. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.
17. Εξέταση αιτήματος για υποκατάσταση του μισθωτή ήδη μισθωμένου αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Δρυμού. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.
18. Γνωμοδότηση επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού στη θέση «Ελευθεροχώρι» της Κοινότητας Ελασσόνας. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.
19. Γνωμοδότηση επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού στη θέση «Καλόγηρος – Στεφάνι - Σαράπιαλου» των Κοινοτήτων Ελασσόνας και Τσαριτσάνης. Εισηγητής Δ. Καρανίκας.
20. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Εισηγητής Ν. Γάτσας.
Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.