Εγκρίθηκαν 34 προσλήψεις υδρονομέων στο Δήμο Ελασσόνας

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Ελασσόνας Ν. Λάρισας για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – υδρονομείς άρδευσης του Δήμου για το έτος 2022, και συγκεκριμένα, τριάντα (30) υδρονομείς άρδευσης (μερικής απασχόλησης) & τέσσερις (4) επόπτες υδρονομέων (πλήρους απασχόλησης), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου. 

Στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimoselassonas.gr είναι αναρτημένη η πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους καθώς και το υπόδειγμα αίτησης.

 Όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως και τις 29/04/2022 στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2493024444.

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.