Το Πασχαλινό Μήνυμα του Μητροπολίτη Ελασσόνας

Στο Πασχαλινό μήνυμα του ο Μητροπολίτης Ελασσόνας κ. Χαρίτων, αναφέρει:

 Ἀγαπητοί Χριστιανοί·

Φωτολαμπεῖς καί μέ πνευματική χαρά ἑορτάζουμε καί φέτος τήν ζωηφόρο ἐκ νεκρῶν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μέ τόν ἀναστάσιμο ὕμνο «Χριστός ἀνέστη», ἀλλά καί τό «Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός καί δοξάσατε Χριστόν τόν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν», ἡ ζωή, ἡ καρδιά καί ἡ ὕπαρξη κάθε πιστοῦ γεμίζει μέ φῶς, χαρά καί ἐλπίδα. Ὅλα λαμποκοποῦν καί διώχνουν τό σκοτάδι, καθώς ἀνατέλλει ἡ λαμπροφόρος ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.

Μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ὅλος ὁ κόσμος φωτίζεται μέ τό αἰώνιο φῶς τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ ὁ Χριστός, πού εἶναι τό φῶς τοῦ κόσμου, ζωοποιεῖ τά πάντα καί δίνει νόημα στήν ὕπαρξή μας. Μέ τήν Ἀνάστασή του ὁ Χριστός, μᾶς χάρισε τήν δυνατότητα νά ζήσουμε αἰώνια. Ὁ θάνατος γιά τόν πιστό δέν εἶναι πλέον θάνατος, ἀλλά ματάβαση ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν, ὄντως ἀιώνιον, ζωήν.

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι μία ἀτομική ὑπόθεση, μία νίκη καί ἕνας θρίαμβος ἀποκλειστικά γιά τόν ἑαυτό Του. Ἔχει τεράστια καί παγκόσμια σημασία, γιατί εἶναι Ἀνάσταση γιά ὅλη τήν ἀνθρώπινη φύση. Δέν ἀποτελεῖ μόνον ἕνα ἀδιαμφισβήτητο ἱστορικό γεγονός, ἀλλά συνεχίζει νά εἶναι ἕνα ἐπαναλαμβανόμενο θαῦμα, βιούμενο στίς καρδιές τῶν πιστῶν. Εἶναι ἡ βάση τοῦ κηρύγματος, τό θεμέλιο καί ἡ ἀνακαινιστική δύναμη τῆς Ἐκκλησίας, τό πάντοτε νέο μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ συνεχής ὕμνος τῆς θείας λατρείας.

Μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ φεύγει ὁ φόβος, διασκορπίζονται οἱ ἐχθροί τοῦ Σταυροῦ, ὁ διάβολος χάνει τήν δύναμή του. Ἀρνοῦνται ὅμως, μέχρι καί σήμερα, καί δυσφημοῦν τήν Ἀνάσταση καί ἐκείνοι πού δέν θέλουν νά πιστέψουν· αὐτοί πού πάντα ὑπάρχουν καί ἀρνοῦνται τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως καί προτιμοῦν νά παραμένουν στό σκοτάδι τῆς ἀθεΐας.

Ὁ Χριστός ὅμως μέ τήν Ἀνάστασή Του καί τήν νίκη τοῦ θανάτου, μᾶς χαρίζει τήν ὄντως ἐλευθερία καί τήν ζωή καί ἀβίαστα ἔρχεται στήν πόρτα τῆς καρδιᾶς κάθε ἀνθρώπου, ἀκόμα καί τῶν ἀρνητῶν Του, καί χτυπᾶ γιά νά Τοῦ ἀνοίξουμε, νά Τόν ὑποδεχτοῦμε στήν καρδιά καί στήν ζωή μας. Νά καθαρίσουμε τόν ἑαυτό μας, νά γυμνάσουμε καί νά ἐξασκήσουμε τίς αἰσθήσεις τῆς ψυχῆς μας, ὥστε ἐλεύθερα νά συλλάβουμε τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως. Ἔτσι θά ἀποκτήσουμε τήν ἐμπειρία τῆς Ἀναστάσεως καί ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ θά γίνει τό εὐαγγέλιό μας, ἡ πιό χαρούμενη εἴδηση γιά μᾶς, τό εὐχάριστο ἄγγελμα τῆς δικῆς μας προσωπικῆς σωτηρίας.

Τό ἀνέσπερο φῶς, ἡ χαρά καί ἡ εἰρήνη τῆς θείας Ἀναστάσεως νά εἶναι μαζί μέ ὅλους σας!

         Μέ ἐγκάρδιες ἀναστάσιμες εὐχές καί τήν ἐν Κυρίῳ ἀγάπη·

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

†Ο ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.