Σημαντικές παρεμβάσεις στο Δήμο Ελασσόνας μέσω του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης"

 Την παρουσίαση των έργων από το πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" πραγματοποίησε ο Δήμος Ελασσόνας, παρουσία του Δημάρχου Νίκου Γάτσα, του αναπληρωτή δημάρχου Δημήτρη Καρανίκα και με προσκεκλημένη την βουλευτή Νομού Λάρισας Στέλλα Μπίζιου.

Ο κ. Γάτσας κατά την εισαγωγή του και απευθυνόμενος στα ΜΜΕ της περιοχής και τους αντιδημάρχους που έδωσαν το παρόν, τόνισε την πως: "Είναι σημαντική η συμβολή της βουλευτή όπου με τις παρεμβάσεις της για το πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" και η συνεργασία της με τον υπουργό κ. Στέλιο Πέτσα, ο οποίος και προσωπικά έδειξε ενδιαφέρον για την περιοχή μας, καταφέραμε να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα έργων πολύ σημαντικών για τους πολίτες μας, τα οποία ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα των 12 μηνών".

Η κ. Μπίζιου από τη πλευρά της ανέφερε πως: "Είναι σημαντικά έργα που θα αλλάξουν τη ζωή των πολιτών στον δήμο μας. Είμαστε εδώ για να έχουμε αναπτυξιακό πρόσημο, στον 2ο μεγαλύτερο δήμο του Νομού".

Δήμος Ελασσόνας : Έργα που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα ‘Αντώνης Τρίτσης’

Τίτλος έργου: Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για βελτίωση ενεργειακής αυτονομίας στις υποδομές της ΔΕΥΑ Ελασσόνας
Προϋπολογισμός έργου: 4.515,460,00 €

Η Πράξη αφορά:
• Στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) μέσω της ανάπτυξης πέντε (5) φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 5MWp, εντός του Δήμου Ελασσόνας, με σκοπό τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό των καταναλώσεων των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ελασσόνας.
• Στα απαραίτητα έργα από την ΔΕΔΔΗΕ ώστε να συνδεθούν οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί με το δίκτυο της μέσης τάσης.

Υποέργο 1
: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(ΑΠΕ – ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ) ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Το 1ο Υποέργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση πέντε φωτοβολταϊκών σταθμών σε ισάριθμα πέντε σημεία εντός των ορίων του Δήμου Ελασσόνας ισχύος 999,81 kWp το καθένα. Σκοπός του έργου είναι ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός των ηλεκτρικών καταναλώσεων της ΔΕΥΑΕΛ, που είναι ο κύριος του έργου.

Υποέργο 2: ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
Το 2ο Υποέργο περιλαμβάνει το κόστος που απαιτείται ώστε να γίνουν τα απαραίτητα έργα από την ΔΕΔΔΗΕ ώστε να συνδεθούν οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί με το δίκτυο της μέσης τάσης.
Η Πράξη αφορά στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) μέσω της ανάπτυξης 5 φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 5MWp, εντός του Δήμου Ελασσόνας, με σκοπό τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό των καταναλώσεων των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ελασσόνας.

Τίτλος έργου: Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ελασσόνας
Προϋπολογισμός έργου: 1.833.500,00 €

Το προτεινόμενο έργο αφορά στη βελτίωση και ασφαλτόστρωση υφιστάμενων χωματόδρομων της Κοινότητας Δολίχης και της Κοινότητας Τσαριτσάνης του Δήμου Ελασσόνας, και αποτελείται από τα παρακάτω δύο (2) υποέργα:

Υποέργο 1 : Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στην Κοινότητα Δολίχης του Δήμου Ελασσόνας
Το αντικείμενο του Υποέργου 1 αφορά σε εργασίες βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης υφιστάμενης οδού, της Κοινότητας Δολίχης μήκους 4.100,00μ περίπου στη θέση «Καστρί». Η βελτίωση αυτή επιβάλλεται, διότι ο χωματόδρομος είναι κατεστραμμένος και τους μήνες με έντονες βροχοπτώσεις η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται με μεγάλη δυσκολία.
Σκοπός της ασφαλτόστρωσης της οδού είναι η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. Με την προτεινόμενη βελτίωση θα ακολουθήσουμε την υφιστάμενη χάραξη της οδού βελτιώνοντας την ως προς το πλάτος, ως προς την κατά μήκος κλίση και ως προς τις επικλίσεις.

Υποέργο 2 : Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στην Κοινότητα Τσαριτσάνης του Δήμου Ελασσόνας
Το αντικείμενο του Υποέργου 2 αφορά σε εργασίες βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης υφιστάμενης οδού, της Κοινότητας Ταριτσάνης μήκους 2.350,00μ περίπου στη θέση «Τουρναβόστρατα». Η βελτίωση αυτή επιβάλλεται, διότι ο χωματόδρομος είναι κατεστραμμένος και τους μήνες με έντονες βροχοπτώσεις η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται με μεγάλη δυσκολία.
Σκοπός της ασφαλτόστρωσης της οδού είναι η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. Με την προτεινόμενη βελτίωση θα ακολουθήσουμε την υφιστάμενη χάραξη της οδού βελτιώνοντας την ως προς το πλάτος, ως προς την κατά μήκος κλίση και ως προς τις επικλίσεις.

Τίτλος έργου: Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Δ.Κ. Ελασσόνας
Προϋπολογισμός έργου: 4.300.000 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:
Η πράξη αφορά στην αντικατάσταση του 83% περίπου του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της ΔΚ Ελασσόνας του Δήμου Ελασσόνας με παράπλευρη τοποθέτηση των νέων δικτύων, συνολικού μήκους 50.410,00m. Τα δίκτυα και οι αγωγοί προσαγωγής θα κατασκευαστούν από αγωγούς πολυαιθυλενίου HDPE πιέσεως 10atm.
Στο δίκτυο επίσης θα τοποθετηθεί και αγωγός DN63 πιέσεως 16 atm για μήκος 180,00m.
Η τυπική διατομή του σκάμματος θα είναι 0,70m. πλάτος και βάθος 1,20m.
Η αντικατάσταση του δικτύου θα πραγματοποιηθεί σε περιοχή εντός σχεδίου πόλης Ελασσόνας και τμήμα 200 m. στην εκτός σχεδίου πόλης περιοχή στη θέση Πρ. Ηλίας.

Τίτλος έργου: Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ελασσόνας
Προϋπολογισμός έργου: 1.260.997,25 €

Το έργο αφορά στη βελτίωση τμημάτων υφιστάμενων αγροτικών δρόμων του Δήμου Ελασσόνας στις ακόλουθες τοπικές και δημοτικές κοινότητες:
-Άζωρο
-Ασπρόχωμα
-Καλύβια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου αφορά στην βελτίωση τμημάτων αγροτικών δρόμων του Δήμου Ελασσόνας στις ακόλουθες τοπικές και δημοτικές κοινότητες : Άζωρο, Ασπρόχωμα, Καλύβια / ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΡΟΣ ΚΕΛΑΝΙΤΗ / ΚΑΛΥΒΙΑ ΜΑΞΙΓΩ

Προτεραιότητα δίνεται στους δρόμους και τα τμήματα που έχουν δημιουργηθεί προβλήματα προσπελασιμότητας για τους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής. Το συνολικό μήκος παρέμβασης στους δρόμους είναι περίπου 6.400 μ με μέσο πλάτος 5μ.

Σκοπός της κατασκευής του παραπάνω έργου είναι η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές του Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Στόχος του έργου είναι η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, η ευκολότερη, ασφαλέστερη και ταχύτερη πρόσβαση των παραγωγών και των γεωργικών μηχανημάτων στις εκμεταλλεύσεις καθώς και η ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.

Οι εργασίες γενικά που περιλαμβάνει το αντικείμενο της εργολαβίας είναι εκσκαφές, κατασκευή επιχωμάτων, κατασκευή του οδοστρώματος αποτελούμενο από βάση, υπόβαση, ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, κατασκευή τεχνικών έργων (σωληνωτοί αγωγοί, κιβωτοειδής οχετός και ράμπες), διάνοιξη τάφρων, τοποθέτηση πινακίδων και τελική διαγράμμιση κυκλοφορίας.

Η χάραξη στα ανωτέρω οδικά τμήματα ακολουθεί την υφιστάμενη κατάσταση.

Θα κατασκευαστούν τεχνικά, σωληνωτοί αγωγοί ή ράμπες στα σημεία συμβολής με τις παράπλευρες οδούς καθώς και στις θέσεις πρόσβασης στα αγροτεμάχια, όπως αυτές θα υποδεχθούν από την υπηρεσία.

Ακολούθησαν ερωτήσεις από τα τοπικά Μ.Μ.Ε. και δόθηκαν διευκρινιστικές απαντήσεις για την πορεία εκτέλεσης και υλοποίησης των έργων.

Στη χθεσινή παρουσίαση έδωσαν το «παρών», οι αντιδήμαρχοι Ελασσόναs Δημ. Καρανίκαs, Αθ. Καλιακούδαs, Κώσταs Πασχόπουλοs, Φρόσω Καρκαβανίδου -Σκρέτα, Κώσταs Δήμκος, Γιάννηs Καριπίδηs, Γιώργοs Κατσιούραs, ο πρόεδροs της ΔΕΥΑ Ελασσόναs Αθ. Γεροφωκάs, ο δημοτικόs σύμβουλος - πρώην πρόεδρος τηs ΔΕΥΑ Ιπποκράτηs Τζιουμακλήs, ο πρώην αντιδήμαρχος Άρδευσης Κίμων Τσούρηs, ο πρόεδρος της ΑΕΝΟΛ ΑΕ Λευτέρης Φουρκιώτης, η αντιπρόεδρος του ΟΚΠΑΠ Έλενα Ταζέ, η προϊσταμένη τηs Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ελασσόναs Χρυσούλα Ζαρίφη και η προϊσταμένη Προγραμματισμού του Δήμου Γεωργία Σβάρνα.

 

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.