Εκκίνηση της διαδικασίας ταυτοποίησης των καταναλωτών της ΔΕΥΑ Ελασσόνας

Από την ΔΕΥΑ Ελασσόνας ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε από την 1η Ιουνίου η διαδικασία ταυτοποίησης των καταναλωτών της ΔΕΥΑΕΛ, προκειμένου να προσδιοριστεί ο χρήστης της κάθε παροχής ύδρευσης.

Παρακαλούμε τους κατοίκους να διευκολύνουν το έργο της ΔΕΥΑ Ελασσόνας, προκειμένου η ΔΕΥΑΕΛ με το πέρας της ταυτοποίησης να διαθέτει ένα ολοκληρωμένο αρχείο καταναλωτών. Η διαδικασία ταυτοποίησης θα πραγματοποιηθεί με επιτόπια επίσκεψη στον χώρο των καταναλωτών.
Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.