Προσλήψεις 35 ατόμων στο Δήμο Ελασσόνας για την καθαριότητα σχολικών μονάδων

Από το Δήμο Ελασσόνας ανακοινώθηκε η πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/-στριών σχολικών μονάδων, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ελασσόνας, για το διδακτικό έτος 2022-2023.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 13894/27-7-2022 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:  dimoselassonas@gmail.com
Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι υποψήφιοι Στο ΘΕΜΑ του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να αναγράφουν τα εξής: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13894/27-7-2022 & και τα δικαιολογητικά που θα επισυναφθούν να είναι σε μορφή pdf.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Πέμπτη 28/07/2022 έως και Τετάρτη
10/08/2022.

Ανοίξτε την ανακοίνωση πατώντας εδώ

Ανοίξτε το παράρτημα της ανακοίνωσης πατώντας εδώ

Ανοίξτε την αίτηση υπεύθυνη δήλωσε σε επεργάσιμη μορφή (doc) πατώντας εδώ

Ανοίξτε την αίτηση υπεύθυνη δήλωσε σε μορφή pdf πατώντας εδώ

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.