Συνάντηση Δημάρχου Τεμπών με Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας «ΑΕΝΟΛ Α.Ε.»

Επίσκεψη - συνάντηση με τον Δήμαρχο Τεμπών κ. Γεώργιο Μανώλη και τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του είχε ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λάρισας «ΑΕΝΟΛ ΑΕ» κ. Ελευθέριος Φουρκιώτης, ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού  κ. Ιωάννης Σαμώτας και ο Δ/ντης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Οργανισμού κ. Δημήτριος Παπαδόπουλος.

   Στη συνάντηση – ενημέρωση που έγινε σε άριστο κλίμα, τα στελέχη του Αναπτυξιακού Οργανισμού παρουσίασαν στον Δήμαρχο τις νέες δυνατότητες που έχει πλέον ο Αναπτυξιακός Οργανισμός με την απόκτηση τεχνικής επάρκειας και την οργάνωση των υπηρεσιών του, στη στήριξη σε δήμους και νομικά πρόσωπα της αυτοδιοίκησης. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Τεμπών είναι μέτοχος του Αναπτυξιακού Οργανισμού και στήριξε από την πρώτη στιγμή την μετατροπή του σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 Ο Δήμος Τεμπών θα συνεργαστεί στο αμέσως προσεχές διάστημα με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό, η οποία συνεργασία θα έχει ως στόχο :

α) την από κοινού με τους ΟΤΑ εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής προς όφελος των τοπικών κοινωνιών,

β) την ενίσχυση της διοικητικής και τεχνικής επάρκειας των ΟΤΑ, μέσω της επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης, την Υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας με επιστημονικό προσωπικό,

γ) την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής (σχεδιασμός, σύνταξη μελετών, αδειοδοτήσεις, εξασφάλιση πόρων, σύνταξη διακήρυξης, κ.α.)

δ) την υλοποίηση δράσεων και έργων που εντάσσονται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ

ε) την εκτέλεση έργων και η παροχή υπηρεσιών ψηφιακής σύγκλισης (υπηρεσίες στους τομείς της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφοριακής, του διαδικτύου καθώς και τον σχεδιασμό, εκτέλεση και διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων ψηφιακής σύγκλισης)

στ) την εν γένει υποστήριξη των ΟΤΑ στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και

ζ) την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, η συμμετοχή τους σε αντίστοιχα προγράμματα και η εφαρμογή των σχετικών πολιτικών.

   Η συνεργασία του Δήμου Τεμπών και του Αναπτυξιακού Οργανισμού θα γίνει με τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει τους δύο φορείς με σκοπό την εξειδικευμένη τεχνική, επιστημονική και διοικητική υποστήριξη του Αναπτυξιακού Οργανισμού στον Δήμο Τεμπών.


Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.