Προσλήψεις 35 καθαριστριών σε σχολεία της Ελασσόνας

Την πρόσληψη 35 ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποφάσισε ο Δήμος Ελασσόνας.

Αυτό θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από 01 Σεπτεμβρίου 2022 και για το χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2022-2023 (ήτοι έως 30-06-2023).

Οι 6 είναι θέσεις ΥΕ Καθαρίστριες-καθαριστές σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης (6,5 ώρες ημερησίως)

Οι 28 είναι θέσεις ΥΕ Καθαρίστριες-καθαριστές σχολικών μονάδων μερικής απασχόλησης (4 ώρες ημερησίως)

Και μια θέση ΥΕ Καθαρίστρια-καθαριστή σχολικών μονάδων μερικής απασχόλησης (3 ώρες ημερησίως)

Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.