Συνεδριάζει δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας

Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας θα πραγματοποιηθεί (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), τη Δευτέρα 8 Αυγούστου από 10:00 έως 12:00 με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την έγκριση αναπροσαρμογής των τελών της ετήσιας εμποροπανήγυρης Ελασσόνας.

Αναλυτικά η πρόσκληση:

Σας προσκαλούμε στην δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρ. 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022, την 8η του μηνός Αυγούστου του έτους 2022 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 έως 12:00 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση αναπροσαρμογής των τελών της ετήσιας εμποροπανήγυρης Ελασσόνας. Εισηγητής Γ. Κυριλλίδης.

Σύμφωνα με την υπ' αριθμό 40/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, (Αρ. Πρωτ.:20930/31-3-2020), οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την ψήφο τους ή και τις απόψεις τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail: isemertzidis@0662.syzefxis.gov.gr), ή fax (2493022310) ή παραδίδοντας διά ζώσης το σχετικό έντυπο εισηγήσεων – ψηφοφορίας, το αργότερο έως την Δευτέρα 8-8-2022 και ώρα 12:00.


Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.