Την Δευτέρα 10 Οκτώβριου 2022 η έναρξη μαθημάτων στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ελασσόνας

 Από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ελασσόνας ανακοινώνεται ότι από την Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2022 ξεκινούν τα μαθήματα των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Ελασσόνας που έχουν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό εκπαιδευομένων. Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:

«Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ελασσόνας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, ξεκινούν την Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2022 τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ελασσόνας, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Τα μαθήματα προσφέρονται δια ζώσης και εξ αποστάσεως και μετά από επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος εκδίδεται Βεβαίωση Παρακολούθησης, η οποία συνυπογράφεται από το Δήμο, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ και την Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ελασσόνας θα ξεκινήσουν την Δευτέρα, 10 Οκτώβριου 2022, έξι (6) τμήματα σε τρία (3) Τοπικά Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων που συγκέντρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό δηλώσεων συμμετοχής, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:


Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στις νέες εγκαταστάσεις του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ελασσόνας στο Πνευματικό Κέντρο Ελασσόνας - Ανατολικό Κτήριο (πρώην ΔΕΥΑΕΛ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τους πίνακες με τα ονοματεπώνυμα συμμετεχόντων στα παραπάνω Τμήματα από την ιστοσελίδα του Δήμου Ελασσόνας στονσύνδεσμο: 

https://dimoselassonas.gr/images/2022/pinakes_programmata_kdvm.docx  

Τηρήθηκε σειρά προτεραιότητας.

Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων συμμετοχής, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τα επόμενα Προγράμματα που θα υλοποιηθούν. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Δ/νση: Δημάρχου Χρ. Βλαχοδήμου 1 (πρώην ΔΕΥΑ), Ελασσόνα Τ.Κ. 40 200, Τηλ.: 2493493615 - Email: diaviou@dimoselassonas.gr 

Υπεύθυνη Οργάνωσης: Μαρία Φακή, Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Διά Βίου Μάθησης Δήμου Ελασσόνας (Τηλ.: 2493493615 - Email: mfaki@dimoselassonas.gr)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Εικόνες θέματος από mammuth. Από το Blogger.